Analiza učinka Uredbe o koeficijentima: UČITELJI još više zaostaju u plaćama!

Na Vladi su predstavljeni novi koeficijenti za izračun plaća u državnim i javnim službama. Povećanje će biti na plaćama za ožujak, koje će se isplatiti u travnju, na temelju dviju uredbi koje bi na snagu trebale stupiti 1.3.2024. Sindikatima je dan rok od dva tjedna da se očituju o novim koeficijentima i predlože eventualne korekcije, koje će se razmotriti prije … Opširnije

KALKULATOR PLAĆA ZA čistačice, domare i ostala opća radna mjesta prema novim koeficijentima

Predstavnici Vlade predstavili su sindikatima uredbe o koeficijentima za plaće javnih i državnih službenika. Sastanak s državnim službenicima, sudeći prema izjavama, prošao je dobro. Oni su, kažu, umjereno zadovoljni. No, predstavnici sindikata javnog sektora izrazito su nezadovoljni onim što je Vlada ponudila te će s članstvom razgovarati što i kako dalje. Kalkulator plaće za čistačice … Opširnije

Obavijest o ostvarivanju prava na doplatak za djecu u 2024. prema novom zakonu

HZMO je na svojim stranicama obavijestio korisnike o pravu na dječji doplatak po novom zakonu: “Obavještavamo korisnike prava na doplatak za djecu da će se, u skladu s prijelaznim odredbama Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu (NN 156/23 – ZID ZDD), na temelju zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu … Opširnije

NOVI KALKULATOR Plaća u obrazovanju nakon rasta koeficijenata

Zbog dosta upita donosimo kalkulator plaće nakon rasta koeficijenata koji se treba dogoditi od 1.3.2024. godine. Na žalost još se ne znaju svi koeficijenti pa prema tome u kalkulator smo unijeli samo one koje trenutno znamo. Ovo je još neslužbeno i tek slijedi javno savjetovanje o novoj uredbi. KALKULATOR je izmijenjen prema najnovijim informacijama da … Opširnije