Zakoni i pravilnici

Dar za dijete do 15 godina u prigodi Dana sv. Nikole

Datum isplate dara za dijete u prigodi Dana sv. Nikole za 2022. Iznos je 100€ za svako dijete do 15… Read More

6. lipnja 2023.

Regres u 2023. godini za sve javne i državne službenike!

"Regres, ove godine, mora biti isplaćen svim javnim službama" Read More

7. lipnja 2023.

Školski kalendar s praznicima za 2022. godinu

Školski kalendar s pranicima učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Read More

7. lipnja 2023.

Regres u 2023. godini! Sve javne i državne službe će dobiti isti iznos.

Pravo na regres ima svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi i razmjerni dio godišnjeg odmora. BAREM JEDAN DAN GODIŠNJEG… Read More

6. lipnja 2023.

UREDBA: Učenik i s četiri zaključene jedinice ne pada razred, te se uvodni dodatni popravni rok.

Vlada je uredbom dopunila i Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kojom se proširuje krug učenika… Read More

28. svibnja 2020.

Vremenik natjecanja i smotri u školskoj godini 2019./2020.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavljuje vremenik za provedbu natjecanja i smotri učenika/ca osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj… Read More

4. prosinca 2019.

Iznos dnevnice za službena putovanja u 2022. u Hrvatskoj za službenike i namještenike u javnim službama

Od nedjelje, 1. rujna 2019., neoporezivi iznos dnevnice za službena putovanja u Hrvatskoj iznosi 200 kuna, što je 30 kuna… Read More

6. lipnja 2023.

Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Na temelju članka 116. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08,… Read More

2. lipnja 2019.

Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima

Na temelju članka 116. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08,… Read More

25. svibnja 2019.

Osnovice za obračun plaće u javnom i državnom sektoru

Osnovice Za Obračun Plaće U Javnom I Državnom Sektoru Read More

29. ožujka 2019.