Kategorija Zakoni i pravilnici

Prezentacija za sat razrednika i Roditeljski sastanak

Roditeljski sastanci nisu samo prilika da se uspostavi pravi kontakt između roditelja i učitelja već da se i roditelji povežu međusobno. Na taj način roditelji kroz zajedničku komunikaciju mogu pronaći rješenja za neke probleme svoje djece ili dati sugestije za rad s njima; što će čitati, kako ih potaknuti na čitanje, kako se nositi s pubertetom. Na roditeljskom se može i dogovoriti i tema za idući sastanak. Svaki razred i zajednica imaju zasebne probleme tako da ne treba generalizirati već pomoći u učenju i odrastanju baš tog razrednog odjela. Što reći na roditeljskom sastanku? Portal ucenici.com je izradio prezentaciju u PowerPoint-u za pomoć razrednicima u što boljoj realizaciji. Prezentaciju slobodno možete preuzeti i izmijeniti po potrebi (molimo Vas da ostavite logo našeg portala na prezentaciji). OBAVEZNO! Na svim sastancima mora se voditi ZAPISNIK! Obrazac za vođenje možete preuzeti na OVDJE. Nekoliko savjeta za uspješno održavanje roditeljskog Ako roditeljski sastanak održavate prvi puta u razrednom odjelu, razmislite što biste Vi željeli saznati da je Vaše dijete učenik toga razreda. Roditeljski sastanci nisu informacije, te se stoga ne govori o pojedincu već o grupi kao zajednici. Bez obzira što ste se za roditeljski pripremali po nekoj knjizi, udžbeniku ili priručniku; nije preporučljivo čitati pripremljeni materijal. Stoga bi bilo najbolje na papir napisati samo riječi ili rečenice koje su nit vodilja. Rječnik treba prilagoditi roditelju – slušaču. Ako ne razumije o čemu govorite, postat će nezainteresiran. Održavanje roditeljskih češće je zahtjevniji dio učiteljskog posla. Tako nešto nas na fakultetu nisu učili. Jesu li isti prvi sastanci kao i oni koji slijede kasnije? Kako se postaviti? Što roditelje interesira? Hoće li poslušati što učitelj ima za reći? Treba li im savjet? … Pitanja ima nebrojeno. I umjesto da se taj broj smanjuje, sa svakim osmišljavanjem novog sastanka se povećava.

Koliko neopravdanih sati treba za pedagošku mjeru?

Portal UCENICI.COM za vas je izradio kalkulator neopravdanih sati prema ukupnom fondu nastavnih sati u školi. Koliko neopravdanih sati za koju pedagošku mjeru (opomenu, ukor, strogi ukor ili preseljenje u drugu školu)? Koliko neopravdanih za koju pedagošku mjeru? Ovo je okvirni izračun neopravdanih sati za 35 nastavnih tjedana, odnosno 175 nastavnih dana! Kalkulator neopravdanih sati za koju pedagošku mjeru – Tablica broja neopravdanih sati prema ukupnom fondu sati Ovdje možete pronaći i tablicu Kalkulator neopravdanih sati za koju pedagošku mjeru (u PDF formatu) broja neopravdanih sati prema ukupnom fondu nastavnih sati u osnovnoj školi: 1) Pedagoška mjera izriče se i zbog neopravdanih izostanaka s nastave. (2) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak za koji razredniku nije dostavljena liječnička ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao i roditelj. (3) Neopravdanim izostankom ne smatra se izostanak s nastave za koji je roditelj unaprijed tražio i dobio odobrenje i to: – u hitnim slučajevima usmeno od učitelja/nastavnika za izostanak s njegova sata; – pisano od razrednika za izostanak do 3 radna dana, ravnatelja za izostanak do 7 radnih dana i učiteljskog/nastavničkog vijeća za izostanak do 15 radnih dana. (1) Pedagoška mjera opomene izriče se nakon drugog evidentiranog lakšeg neprihvatljivog ponašanja iz članka 3. stavka 2. ovoga pravilnika ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 0,5% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine. (2) Pedagoška mjera ukora izriče se zbog težeg neprihvatljivog ponašanja iz članka 3. stavka 3. ovoga pravilnika ili u slučaju da je učenik neopravdano izostao više od 1% nastavnih sati od ukupnoga broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine. (3) Pedagoška mjera strogog ukora za učenika osnovne škole, odnosno opomena pred isključenje za učenika srednje škole, izriče se zbog teškog neprihvatljivog ponašanja iz članka 3. stavka […]

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera u školama

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera u PDF formatu! PREZENTACIJA za roditelje i učenike Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. U prezentaciji se nalaze dijelovi pravilnika s kojima je bitno upoznati učenike i roditelje. Također ih je potrebno uputiti u cijeli Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera! Portal UCENICI.COM za vas je izradio kalkulator broja neopravdanih sati prema ukupnom fondu nastavnih sati u školi. Koliko neopravdanih sati za koju pedagošku mjeru (opomenu, ukor, strogi ukor ili preseljenje u drugu školu)? Ovdje možete pronaći je okvirni izračun za 35 nastavnih tjedana, odnosno 175 nastavnih dana! MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA Članak 1. (1) Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji za izricanje pedagoških mjera učenicima osnovnih i srednjih škola. (2) Svrha izricanja pedagoške mjere je da se njezinim izricanjem utječe na promjenu ponašanja učenika kojem je mjera izrečena te da bude poticaj na odgovorno i primjerno ponašanje drugim učenicima. Pedagoške mjere trebaju potaknuti učenike na preuzimanje odgovornosti i usvajanje pozitivnog odnosa prema školskim obvezama i okruženju. (3) Izricanje pedagoških mjera temelji se na principima postupnosti, proporcionalnosti, pravednosti i pravodobnosti. (4) Pedagoške mjere izriču se zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza, nasilničkog ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja (u daljnjem tekstu: neprihvatljiva ponašanja). (5) Pedagoške mjere za koje se utvrđuju kriteriji u: (6) Pedagoške mjere izriču se prema težini neprihvatljivog ponašanja. (7) Izrazi koji se koriste u ovome pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. Članak […]