Na
17. studenoga 2020. 9:47

Isplata dara za dijete do 15 godina u prigodi Dana sv. Nikole za 2020. godinu

Dar za dijete do 15 godina starosti djeteta (koji do 31.12. tekuće godine navršavaju 15 godina) u prigodi Dana sv. Nikole dobit će svaki zaposlenik - roditelj za dijete koje je na dan 6. prosinca 2020. godine mlađe od 15 godina kao i za dijete koje je navršilo 15 godina u 2020. godini.

Datum isplate Dara za djecu

Datum isplate dara za djecu u prigodi Dana sv. Nikole za 2020. bit će 4. prosinca 2020., a iznos je 600,00 kn po djetetu. To je iznos koji je za 100 kuna veći nego prethodnih godina. Temeljnim kolektivnim ugovorom (TKU) za službenike i namještenike u javnim službama propisan je minimalni iznos od 500 kuna, no u 2019. godini Sindikati su s Vladom ispregovarali i potpisali Dodatak I. TKU-a. Prema tom dodatku rastu jednokratna materijalna primanja za 20%.

Božićnica u javnim i državnim službama za 2020. godinu

Tko ima pravo na taj iznos?

Škole trebaju isplatiti zaposlenicima dar u prigodi Dana sv. Nikole prema dosadašnjoj regulativi što znači da će se dar za djecu isplatiti zaposleniku - roditelju djeteta koji je na dan 6. prosinca 2020. godine u radnom odnosu.

Dakle zaposlenik kojemu radni odnos prestaje prije 6. prosinca 2020. godine kao i zaposlenik koji će zaključiti ugovor o radu nakon 6. prosinca 2020. godine neće dobiti dar za djecu.