Plaća
Na
26. studenoga 2021.

Isplata dara za dijete do 15 godina u prigodi Dana sv. Nikole za 2021. godinu

Dar za dijete do 15 godina starosti djeteta (koji do 31.12. tekuće godine navršavaju 15 godina) u prigodi Dana sv. Nikole dobit će svaki zaposlenik – roditelj za dijete koje je na dan 6. prosinca 2021. godine mlađe od 15 godina kao i za dijete koje je navršilo 15 godina u 2020. godini.

Datum isplate Dara za djecu

Datum isplate dara za djecu u prigodi Dana sv. Nikole za 2021. je 3.12.2021. (i prethodnih godina je bio uvijek dan ili dva prije 6.12.) Iznos je 600,00 kn po djetetu. Temeljnim kolektivnim ugovorom (TKU) za službenike i namještenike u javnim službama propisan je minimalni iznos od 500 kuna, no u 2019. godini Sindikati su s Vladom ispregovarali i potpisali Dodatak I. TKU-a. Prema tom dodatku rastu jednokratna materijalna primanja za 20%. Iako Temeljni kolektivni ugovor ističe 30.11.2021. A Sinndikati i Vlada još nisu ni sjeli za stol i krenuli s pregovorima. Datum prvog sastanka je 17. studeni 2021.

Isplata dara u prigodi sv. Nikole u iznosu od 600 kuna

Iako će ugovor isteći sa zadnjim danom studenog temeljem Zakona o radu taj se ugovor člankom 199. (Produžuje primjena pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru) produžuje za još 3 mjeseca.

Božićnica u javnim i državnim službama za 2021. godinu

Tko ima pravo na taj iznos?

Škole trebaju isplatiti zaposlenicima dar u prigodi Dana sv. Nikole prema dosadašnjoj regulativi što znači da će se dar za djecu isplatiti zaposleniku – roditelju djeteta koji je na dan 6. prosinca 2021. godine u radnom odnosu.

Dakle zaposlenik kojemu radni odnos prestaje prije 6. prosinca 2021. godine kao i zaposlenik koji će zaključiti ugovor o radu nakon 6. prosinca 2021. godine neće dobiti dar za djecu.