Dar za dijete do 15 godina u prigodi Dana sv. Nikole za 2023. godinu

Dar za dijete do 15 godina starosti djeteta (koji do 31.12. tekuće godine navršavaju 15 godina) u prigodi Dana sv. Nikole dobit će svaki zaposlenik – roditelj za dijete koje je na dan 6. prosinca 2023. godine mlađe od 15 godina kao i za dijete koje je navršilo 15 godina u 2023. godini.

Datum isplate Dara za djecu

Datum isplate dara za djecu u prigodi Dana sv. Nikole za 2023. je radni dan prije Sv. Nikole. Iznos za 2023. je povećan s 600 na 754 kune po djetetu. Temeljnim kolektivnim ugovorom (TKU) za službenike i namještenike u javnim službama propisan je minimalni iznos od 600 kuna no Vlada i Sindikati u potpisali Dodatak TKU-a kojim se iznos povećava na 100€.

Tko ima pravo na taj iznos?

Škole trebaju isplatiti zaposlenicima dar u prigodi Dana sv. Nikole prema dosadašnjoj regulativi što znači da će se dar za djecu isplatiti zaposleniku – roditelju djeteta koji je na dan 6. prosinca 2022. godine u radnom odnosu.

Datum isplate božićnice
Datum isplate božićnice

Dakle zaposlenik kojemu radni odnos prestaje prije 6. prosinca 2023. godine kao i zaposlenik koji će zaključiti ugovor o radu nakon 6. prosinca 2023. godine neće dobiti dar za djecu.