Vijesti
Na
10. prosinca 2021.

Datum isplate božićnice u 2021. godini! Bit će isplaćena u javnim i državnim službama!

Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama ugovoreno je pravo zaposlenika na božićnicu. No Temeljni kolektivni ugovor ističe u studenom 2021. te se novim pregovorima Vlade i Sindikata treba ponovo ugovoriti to pravo. Prema Dodatku I. TKU-a iznos božićnice u 2021. godini je 1.500,00 kn. To pravo pripada svim zaposlenicima neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, na određeno ili neodređeno radno vrijeme.

Datum isplate božićnice

Isplata božićnice će biti u petak 17.12.2021. godine.

Isplata Božićnice i Dara za dijete u prigodi Svetog Nikole

Pravo na isplatu božićnice u 2021. godini ostvarili su zaposlenici koji su na dan 25. prosinca 2021. godine bili u radnom odnosu. Dakle, zaposlenik kojemu je radni odnos prestao prije 25. prosinca kao i zaposlenik koji je zaključio ugovor o radu nakon 25.12. godine ne ostvaruje pravo na božićnicu.

Također naglašavamo da za zaposlenike koji rade u dvije ili više škola božićnicu isplaćuje samo jedna škola i to po prethodnom dogovoru tih škola. Škole su dužne voditi brigu o tome da se ne dogodi dvostruka isplata božićnice.

Dar za djecu u prigodi Svetog Nikole i božicnica u 2021. godini

Pregovori za novi TKU

Počeli su pregovori za novi TKU. Sva materijalna prava bit će predmet pregovora. Temeljni kolektivni ugovor vrijedi do studenog 2021. Tako da je pred sindikatima težak zadatak ispregovarati što bolje uvjete. Najvjerojatnije da će i novi Ugovor biti kao i trenutni i da neće biti velikih promjena jer se smanjilo vrijeme za pregovore. Gotovo sigurno je da da se neće ići u smanjenje stečenih prava kao što su božicnica, regres i dar za djecu!