Božićnica u 2022. godini! Bit će isplaćena u javnim i državnim službama!

12. prosinca 2022.

Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama ugovoreno je pravo zaposlenika na božićnicu. Sindikat i Vlada potpisale su Dodatak TKU-a kojim je dogovoreno je povećanje božićnice s 1500 na 1750 kuna. To pravo pripada svim zaposlenicima neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, na određeno ili neodređeno radno vrijeme.

Datum isplate božićnice?

Sukladno članku 69. TKU-a, isplata božićnice za 2022. u iznosu od 1750,00 kuna izvršit će se u ponedjeljak 19.12. 2022.

Datum isplate božićnice za 2022.

Pravo na isplatu u 2022. godini ostvariti će zaposlenici koji će na dan 25. prosinca 2022. bili u radnom odnosu. Dakle, zaposlenik kojemu je radni odnos prestao prije 25.12. kao i zaposlenik koji je zaključio ugovor o radu nakon 25.12. ne ostvaruje pravo na božićnicu.

Isplata Božićnice i Dara za dijete u prigodi Svetog Nikole

Također naglašavamo da za zaposlenike koji rade u dvije ili više škola božićnicu isplaćuje samo jedna škola. Škole su dužne voditi brigu o tome da se ne dogodi dvostruka isplata.