Božićnica u 2023. godini! Bit će isplaćena u javnim i državnim službama!

Datum isplate božićnice

Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama ugovoreno je pravo zaposlenika na božićnicu. Sindikat i Vlada potpisale 2022. godine su Dodatak TKU-a kojim je dogovoreno je povećanje s 1500 na 1750 kuna. To pravo pripada svim zaposlenicima neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, na određeno ili neodređeno radno vrijeme.

Pregovori o iznosu božićnice počinju krajem rujna 2023. godine. Tu bi Sindikati trebali dogovoriti povećanje iznosa na iznos regresa od 300€. Također sindikati i Vlada bi trebali dogovoriti iznos uskrsnice koja će se prvi puta isplatiti u 2024. godini. Također bi trebali razgovarati o daru za djecu i drugim materijalnim pravima i povećanju osnovice.

Datum isplate božićnice?

Sukladno članku 69. TKU-a, isplata božićnice za 2023. izvršit će se neposredno prije Božića.

Božićnica za javne i državne službenike

Pravo na isplatu u 2022. godini ostvariti će zaposlenici koji će na dan 25. prosinca 2022. bili u radnom odnosu. Dakle, zaposlenik kojemu je radni odnos prestao prije 25.12. kao i zaposlenik koji je zaključio ugovor o radu nakon 25.12. ne ostvaruje pravo na božićnicu.

Također naglašavamo da za zaposlenike koji rade u dvije ili više škola božićnicu isplaćuje samo jedna škola. Škole su dužne voditi brigu o tome da se ne dogodi dvostruka isplata.

Slični članci