Vijesti
Na
30. rujna 2021.

Hoće li biti isplate božićnice u javnim i državnim službama u 2021. godini?

Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama ugovoreno je pravo zaposlenika na božićnicu. No Temeljninkolektivni uhovor ističe u studemo 2021. te se novim pregovorima Vlade i Sindikata treba ponovo ugovoriti tonpravo.
Prema Dodatku I. TKU-a iznos božićnice u 2020. godini je 1.500,00 kn. To pravo pripada svim zaposlenicima neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, na određeno ili neodređeno radno vrijeme.

Hoce li javni službenici dobiti dar za dijete i božićnicu?

Isplata Božićnice i Dara za dijete u prigodi Svetog Nikole

Pravo na isplatu božićnice u 2020. godini ostvarili su zaposlenici koji su na dan 25. prosinca 2020. godine bili u radnom odnosu. Dakle, zaposlenik kojemu je radni odnos prestao prije 25. prosinca 2020. godine kao i zaposlenik koji je zaključio ugovor o radu nakon 25. prosinca 2020. godine nije ostvario pravo na božićnicu.

Također naglašavamo da za zaposlenike koji rade u dvije ili više škola božićnicu isplaćuje samo jedna škola i to po prethodnom dogovoru tih škola. U svakom slučaju, škole su dužne voditi brigu o tome da se ne dogodi dvostruka isplata božićnice.

Pregovori za novi TKU

Sva materijalna prava bit će predmet pregovora. Temeljni kolektivni ugovor vrijedi do studenog 2021. Tako da će 2021. godina biti izazovna za sindikate koji moraju ispregovarati što bolje uvjete. Najvjerojatnije da će i novi Ugovor biti kao i trenutni i da nece biti velikih promjena jer je vec listopad i smanjio se prostor da duge i iscrpljujuće izmjene pa će i vladajući, a vjerojatno i sindikati zaključiti slican ugovor.