Božićnica u 2024. bit će isplaćena svim javnim i državnim službama!

Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama ugovoreno je pravo zaposlenika na božićnicu. Sindikat i Vlada potpisale u listopadu 2023. godine su III. Dodatak TKU-a kojim je dogovoreno je povećanje iznosa na 300€. To pravo pripada svim zaposlenicima neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, na određeno ili neodređeno radno vrijeme.

Pregovori o iznosu božićnice počeli su krajem rujna 2023. godine. Sindikati žele dogovoriti povećanje iznosa na iznos regresa od 300€. Najnovijim pregovorima dogovoreno je da iznos regres i božićnice za 2024. bude jednak.

Također sindikati i Vlada su dogovorili iznos uskrsnice koja će se prvi puta isplatiti u 2024. godini. Iznos uskrsnice u 2024. bit će 100 eura. Iznos drugih materijalnih prava kao što je dar za djecu ovim pregovorima se nije povećao.

Datum isplate božićnice!

Sukladno članku 69. TKU-a, isplata božićnice za 2024. biti će u tjednu prije Božića.

Božićnica za javne i državne službenike
Božićnica za javne i državne službenike

Pravo na isplatu u 2024. godini ostvariti će zaposlenici koji će na dan 25. prosinca 2024. bili u radnom odnosu. Dakle, zaposlenik kojemu je radni odnos prestao prije 25.12. kao i zaposlenik koji je zaključio ugovor o radu nakon 25.12. ne ostvaruje pravo na božićnicu.

Također naglašavamo da za zaposlenike koji rade u dvije ili više škola božićnicu isplaćuje samo jedna škola. Škole su dužne voditi brigu o tome da se ne dogodi dvostruka isplata.

Kalkulator dječjeg doplatka 2024. godine
Kalkulator dječjeg doplatka 2024. godine