Datum isplate Dara za djecu u javnim i državnim službama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo je dopis školama i učeničkim domovima u kojemu stoji da su odobrena sredstva za isplatu dara zaposlenicima u prigodi blagdana Svetog Nikole. Za ovu godinu iznos je 100€ za svako dijete do 15. godine života.

Datum isplate dara za djecu

U dopisu je MZO objavilo da će isplata dara zaposlenicima za Svetog Nikolu biti u utorak 5. prosinca 2023., dan prije samog blagdana.

Pravo na dar u prigodi Dana sv. Nikole ostvaruje zaposlenik – roditelj djeteta, posvojitelj ili skrbnik djeteta koji je na dan 6. prosinca 2023. godine u radnom odnosu.

Kad je isplata božićnice?

Provjerite koliko će vam porasti plaća od 1.1.2024. i nakon rasta koeficijenata:

Kalkulator plaće učitelja u 2024. nakon dogovora
Kalkulator plaće učitelja u 2024. nakon dogovora