Datum isplate plaće prema novoj osnovici za listopad 2022.

MZO odobrilo je sredstva za isplatu plaće zaposlenicima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za listopad 2022. godine.

Isplata plaće za listopad 2022. bit će u četvrtak 10.11.2022.

Odobrena sredstva za isplatu plaće obračunata su po NOVOJ osnovici koja iznosi 6.663,47 Kn. Od 1.10.2022. godine osnovica je porasla za 6%. To povećanje će biti vidljivo na plaći za listopad koja će biti isplaćena u studenom.

PROVJERITE KOLIKO ĆE PORASTI VAŠA PLAĆA u NAŠEM KALKULATORU!

Kad počinje nastavna (školska) godina?

Hoće li ove godine biti Božićnica?