Dječji doplatak u 2024. godini! Kalkulator! Povećava se broj korisnika.

Vlada je izmijenila Zakona o dječjem doplatku. Tim izmjenama znatno se povećava iznos doplatka i proširuje obuhvat obitelji s pravom na naknadu. Zbog toga smo napravili kalkulator doplatka!

Ključna izmjena odnosi se na povećanje dohodovnog cenzusa, a on se podiže sa sadašnjih 309 na 618 eura. To znači da će ubuduće pravo na doplatak imati sve obitelji s dohotkom do 618 eura po članu. Ili na primjeru ako ukupna mjesečna primanja jedne četveročlane obitelji ne prelaze 2472 € imati će pravo na dječji doplatak.

Dohodovni cenzus kućanstva

Primjer izračuna dječjeg doplatka
Primjer izračuna dječjeg doplatka

Iznos dječjeg doplatka ovisi koliki je dohodovni cenzus (iznos po članu kućanstva) te je u novom prijedlogu čak ukupno pet cenzusnih grupa s pripadajućim svotama doplatka kako slijedi:

a. grupa – u kojoj prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 20% proračunske osnovice (0 do 88,29 eura), a kojoj se doplatak određuje u iznosu od 14% proračunske osnovice, odnosno 61,80 eura po djetetu;

b. grupa – u kojoj prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 40% proračunske osnovice (88,30 do 176,58 eura), a kojoj se doplatak određuje u iznosu od 12,5% proračunske osnovice odnosno 55,18 eura po djetetu;

c. grupa – u kojoj prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 60% proračunske osnovice (176,59 do 264,86 eura), a kojoj se doplatak određuje u iznosu od 11% proračunske osnovice odnosno 48,56 eura po djetetu;

d. grupa – u kojoj prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 100% proračunske osnovice (264,87 do 441,44 eura), a kojoj se doplatak određuje u iznosu od 9% proračunske osnovice odnosno 39,73 eura po djetetu;

e. grupa – u kojoj prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 140% proračunske osnovice (441,45 do 618,02 eura), a kojoj se doplatak određuje u iznosu od 7% proračunske osnovice odnosno 30,90 eura po djetetu.

Kalkulator doplatka

Napravili smo kalkulator za provjeru imate li pravo na dječji doplatak i koliki iznos.

Zahtjev za DJEČJI doplatak

Pravo na dječji doplatak se ne ostvaruje automatski, već morate uputiti Zahtjev na HZMO u propisanim rokovima, najbolje putem servisa e-građani, a više o samom postupku prijave i traženoj dokumentaciji pročitaj ovdje.

  • pod ukupnim dohotkom članova kućanstva podrazumijeva se zbroj  dohodaka i drugih primitaka podnositelja zahtjeva i svih članova njegovog kućanstva, umanjeni za iznos obveznih doprinosa, poreza i prireza
  • prethodna kalendarska godina je godina koja prethodi godini za koju se traži izračun
  • godina doplatka za djecu počinje 1.3. tekuće godine, a završava 28(29).2. sljedeće godine
  • pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se ukupan broj svih članova obitelji (uključujući i djecu) koji zajedno žive, privređuju i troše ukupni dohodak