Dodatni bodovi za upis u srednju školu

Pravo na izravan upis u srednju školu ili dodatne bodove prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju, natjecanju školskih sportskih društava te učenici sa zdravstvenim teškoćama, oni učenici koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja te učenici čiji su roditelji državni službenici koji su u ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo.

Dodatni bodovi za upis u srednju školu

Dodatne bodove za upis u srednju školu godine mogu se ostvariti kroz nekoliko kategorija. Provjerite jeste li možda i vi u nekoj od tih.

Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na:

Pravo na bodove s natjecanja

  • natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika;
  • natjecanjima u znanju iz dvaju nastavnih predmeta posebno značajnih za upis u skladu s Popisom predmeta posebno važnih za upis;
  • jednome natjecanju iz znanja koji samostalno određuje srednja škola iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Vrednuju se i boduju rezultati kandidata postignutih na državnim natjecanjima iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo te međunarodnim natjecanjima koje verificira Agencija za odgoj i obrazovanje.

POSEBAN ELEMENT BODOVANJA

Poseban element vrednovanja kandidata čini vrednovanje uspjeha:

  • kandidata sa zdravstvenim teškoćama;
  • kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima;
  • kandidata za upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine.
Prosti brojevi
Prosti brojevi

Neovisno o tomu ispunjava li uvjete za ostvarivanje više prava, pravo na dodatne bodove učeniku će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga prava koje je za njega najpovoljnije.