Regres u 2024. godini jednak za sve javne i državne službe!

Svim radnicima u javnim i državnim službama u 2023. godini pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora. Potpisan je Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru. Njime je dogovoreno povećanje regresa na 300€ za sve i uskrsnica od 2024. godine.

Koliki će biti iznos u 2024. godini?

USTAVNI sud je ukinuo odredbe Zakona o radu kojim je propisano da se pojedina materijalna prava iz tog zakona mogu kolektivnim ugovorom ugovoriti u većem opsegu za članove sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru. Ustavni sud navedenu odredbu ocijenio je, između ostalog, diskriminatornom u odnosu na nečlanove sindikata, odnosno članove nereprezentativnih sindikata, a time i protivnom Ustavu.

Svi zaposlenici javnih i državnih službi dobiti jednak iznos regresa!

Regres u 2024. godini mora biti isplaćen svim javnim službama

Datum isplate regresa
Datum isplate regresa

Temeljem kolektivnog ugovora regres se isplaćuje jednokratno do 15. srpnja tekuće godine za sve one koji koriste godišnji odmor preko ljeta, a zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljnog, roditeljskog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

Uskrsnica

Dogovoreno je i da će se u 2024. ugovoriti novo pravo – uskrsnica. No, sindikati navode da je još posla pred njima, a iz visokoškolskog upozoravaju da i dalje nije riješeno najvažnije pitanje zaposlenika javnih službi jer rast osnovice ne prati stopu inflacije.