Vremenik natjecanja i smotri u školskoj godini 2021./2022.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je vremenik i opće upute za natjecanje i smotre učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj u 2024. školskoj godini.

Vremenik natjecanja i smotri

Provođenje natjecanja i smotri učenika/ca osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske koordinira Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji sa strukovnim društvima i udrugama. Agencija za odgoj i obrazovanje odlučuje o kategorijama natjecanja i smotri uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Upute za organizaciju i provođenje pojedinih natjecanja i smotri objavit će se naknadno u Katalogu natjecanja i smotri.

Također su objavljene smjernice za provedbu natjecanja:

Najvažniji izvadak iz smjernica je “Školske razine natjecanja održavanju se u matičnim školama učenica i učenika koji su prijavljeni za pojedino natjecanje/smotru. Način provedbe školske razine natjecanja provest će se prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje najkasnije do 29. siječnja 2021. godine.

Što znači da će HZJZ propisati nove preporuke za natjecanja.

Također je bitno da svim učenicima kojima je na dan pojedinog natjecanja izrečena mjera samoizolacije/izolacije imaju pravo sudjelovati na natjecanju u online okruženju.