Iznos dnevnice za službena putovanja u 2022. u Hrvatskoj za službenike i namještenike u javnim službama

Od nedjelje, 1. rujna 2019., neoporezivi iznos dnevnice za službena putovanja u Hrvatskoj iznosi 200 kuna, što je 30 kuna više nego do tada, utvrđeno je izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak, kojima se uvodi i pet novih neoporezivih primitaka koje će poslodavci moći isplatiti odnosno omogućiti svojim radnicima.

Dnevnica za službena putovanja u Hrvatskoj iznosi 200 kuna

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak objavljene su u Narodnim novinama broj 80/19 od 28. kolovoza, a stupaju na snagu 1. rujna.

Tim je izmjenama povećan neoporezivi iznos za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu te od početka rujna iznos neoporezive pune dnevnice, umjesto dosadašnjih 170 kuna, iznosi 200 kuna za 2022. godinu. Pola dnevnice, umjesto dosadašnjih 85 kuna, iznosi 100 kuna.

Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama te kolektivnim ugovorima za osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove propisan je iznos i tko ima pravo na iznos pune ili polovice dnevnice.

Dnevnica i naknada troškova putovanja

Članak 63. TKU-a za službenike i namještenike u javnim službama

1. Kada je zaposlenik upućen na službeno putovanje u zemlji, pripada mu puna naknada troškova prijevoza, dnevnica i naknada punog iznosa troškova smještaja, sukladno Uredbi Vlade RH.
2. Dnevnica iznosi 170,00 kuna po danu.
3. Zaposlenik ima pravo na punu dnevnicu ako putovanje traje više od 12 sati, a pola dnevnice ako putovanje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati.
4. Ako je na službenom putu, na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera), iznos dnevnice se umanjuje za 30%, odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).
5. Ako dođe do promjene poreznih propisa kojima se neoporezivi iznos dnevnice povećava, od dana primjena toga propisa toliko se povećava iznos dnevnice iz ovoga članka.
6. Dnevnica za putne troškove u inozemstvo obračunava se na način kao što to pripada zaposlenima u državnoj upravi.
7. Zaposleniku koji je upućen na službeno putovanje, poslodavac je dužan prije odlaska na put izdati nalog za službeno putovanje.

Iz Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službenike o službenim putovanjima

Iznimno od stavka 3. i 4. navedenog članka zaposleniku upućenom na službeno putovanje s učenicima Škole ili koji provodi izvanučioničku nastavu sukladno propisanom nastavnom planu i programu/kurikulumu u mjestu izvan sjedišta Škole, a koje traje najmanje osam (8) sati, bez obzira na osiguranu prehranu i smještaj, isplaćuje se iznos pune dnevnice.