Zakoni i pravilnici
Na
14. listopada 2020.

Iznos dnevnice za službena putovanja u Hrvatskoj za službenike i namještenike u javnim službama

Od nedjelje, 1. rujna 2019., neoporezivi iznos dnevnice za službena putovanja u Hrvatskoj iznosi 200 kuna, što je 30 kuna više nego do tada, utvrđeno je izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak, kojima se uvodi i pet novih neoporezivih primitaka koje će poslodavci moći isplatiti odnosno omogućiti svojim radnicima.

Dnevnica za službena putovanja u Hrvatskoj iznosi 200 kuna

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak objavljene su u Narodnim novinama broj 80/19 od 28. kolovoza, a stupaju na snagu 1. rujna.

Tim je izmjenama povećan neoporezivi iznos za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu te od početka rujna iznos neoporezive pune dnevnice, umjesto dosadašnjih 170 kuna, iznosi 200 kuna, a pola dnevnice, umjesto dosadašnjih 85 kuna, iznosi 100 kuna.

Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama te kolektivnim ugovorima za osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove propisan je iznos i tko ima pravo na iznos pune ili polovice dnevnice.

Dnevnica i naknada troškova putovanja

Članak 63. TKU-a za službenike i namještenike u javnim službama

1. Kada je zaposlenik upućen na službeno putovanje u zemlji, pripada mu puna naknada troškova prijevoza, dnevnica i naknada punog iznosa troškova smještaja, sukladno Uredbi Vlade RH.
2. Dnevnica iznosi 170,00 kuna po danu.
3. Zaposlenik ima pravo na punu dnevnicu ako putovanje traje više od 12 sati, a pola dnevnice ako putovanje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati.
4. Ako je na službenom putu, na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera), iznos dnevnice se umanjuje za 30%, odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).
5. Ako dođe do promjene poreznih propisa kojima se neoporezivi iznos dnevnice povećava, od dana primjena toga propisa toliko se povećava iznos dnevnice iz ovoga članka.
6. Dnevnica za putne troškove u inozemstvo obračunava se na način kao što to pripada zaposlenima u državnoj upravi.
7. Zaposleniku koji je upućen na službeno putovanje, poslodavac je dužan prije odlaska na put izdati nalog za službeno putovanje.

Iz Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službenike o službenim putovanjima

Iznimno od stavka 3. i 4. navedenog članka zaposleniku upućenom na službeno putovanje s učenicima Škole ili koji provodi izvanučioničku nastavu sukladno propisanom nastavnom planu i programu/kurikulumu u mjestu izvan sjedišta Škole, a koje traje najmanje osam (8) sati, bez obzira na osiguranu prehranu i smještaj, isplaćuje se iznos pune dnevnice.