Javnim i državnim službenicima pripada pravo na regres! Datum isplate za 2020. godinu

Hoće li učitelji dobiti regres?

Advertisement

Svim radnicima u javnim službama, a među njima su i zaposleni u osnovnom i srednjem školstvu, u 2020. godini pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora. Iznos regresa u 2020. godini je 1500 kuna.

Regres za 2020. godinu bit će isplaćen u utorak 23.6.2020.

Prema TKU regres se isplaćuje jednokratno do 15. srpnja tekuće godine za sve one koji koriste godišnji odmor preko ljeta, a zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljnog, roditeljskog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

U 2020. godini prema dopisu MZO-a regres će biti isplaćen u utorak 23.6.2020. godine.

To pravo je propisano člankom 59. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Slični članci
Kalendar za školsku godinu 2020./2021.

Članak 59. Isplata regresa

1. Zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora.
2. O visini regresa Vlada RH i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje. S time da ako se dogovor ne postigne, regres iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade RH i sindikata.
3. Regres se isplaćuje jednokratno najviše jednom godišnje najkasnije do 15. srpnja tekuće godine. Zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljnog, roditeljskog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.
4. Pravo na regres ima svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi i razmjerni dio godišnjeg odmora. BAREM JEDAN DAN GODIŠNJEG ODMORA!

Regres za 2020. godinu bit će isplaćen u utorak 23.6.2020.

PRIJEDLOG VLADE RH: Razgovor o božićnici u rujnu 2020., regres na tekući račun, jubilarna nagrada ostaje

Zbog krize i manjka u propračunu Vlada je predložila ponudu u kojoj stoji da se umjesto odustajanja od isplate božićnice, kako se predlagalo prvotno o isplati božićnice u iznosu od 1.500 kuna sa sindikatima pregovara rujnu.

– Za razliku od božićnice, o kojoj bi se tek pregovaralo, regres, u iznosu od 1.500 kn, radnicima će se isplatiti kao i do sad na tekuće račune građana. Odustalo se od prijedloga isplate na CRO kartice. Jubilarna nagrada bi se isplatila svim radnicima koji na nju u 2020. ostvaruju pravo. Vlada je odustala od rješenja prema kojem radnici u drugoj polovini godine ne bi ostvarivali ovo pravo.

Slični članci