Regres u 2023. godini! Hoće li rasti iznos?

Svim radnicima u javnim službama, a među njima su i zaposleni u osnovnom i srednjem školstvu, u 2023. godini imaju pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora. Prema novom kolektivnom ugovoru produljena su sva prava iz starih ugovora.

Vlada Republike Hrvatske i Sindikat zaključili su Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za kojim su ugovorne strane suglasno utvrdile godišnju nagradu za božićne blagdane, regres za 2023. i dar u prigodi dana Sv. Nikole. Iznos regresa za ovu godinu je 1750 kuna, odnosno 232,26€.

Što je regres?

Datum isplate regresa
Datum isplate regresa

Prema TKU regres se isplaćuje jednokratno do 15. srpnja tekuće godine za sve one koji koriste godišnji odmor preko ljeta, a zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljinog, roditeljskog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

To pravo je propisano člankom 59. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Članak 59. Isplata regresa

1. Zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora.
2. O visini regresa Vlada RH i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje. S time da ako se dogovor ne postigne, regres iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade RH i sindikata.
3. Regres se isplaćuje jednokratno najviše jednom godišnje najkasnije do 15. srpnja tekuće godine. Zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljnog, roditeljskog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.
4. Pravo ima svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi i razmjerni dio godišnjeg odmora. BAREM JEDAN DAN GODIŠNJEG ODMORA!