Na
15. listopada 2020.

Javnim i državnim službenicima pripada pravo na regres u 2021. godini

Svim radnicima u javnim službama, a među njima su i zaposleni u osnovnom i srednjem školstvu, u 2020. godini pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora. Iznos u 2021. godini je 1500 kuna.

Regres za 2020. godinu bit će isplaćen u utorak 23.6.2020.

Pravo na isplatu imaju svi koji su koristili bar jedan dan godišnjeg odmora

Prema TKU regres se isplaćuje jednokratno do 15. srpnja tekuće godine za sve one koji koriste godišnji odmor preko ljeta, a zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljnog, roditeljskog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

U 2020. godini prema dopisu MZO-a regres će biti isplaćen u utorak 23.6.2020. godine.

To pravo je propisano člankom 59. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Članak 59. Isplata regresa

1. Zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora.
2. O visini regresa Vlada RH i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje. S time da ako se dogovor ne postigne, regres iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade RH i sindikata.
3. Regres se isplaćuje jednokratno najviše jednom godišnje najkasnije do 15. srpnja tekuće godine. Zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljnog, roditeljskog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.
4. Pravo ima svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi i razmjerni dio godišnjeg odmora. BAREM JEDAN DAN GODIŠNJEG ODMORA!

PRIJEDLOG VLADE RH: Razgovor o božićnici u rujnu 2020., regres na tekući račun, jubilarna nagrada ostaje

Zbog krize i manjka u proračunu Vlada je predložila ponudu u kojoj stoji da se umjesto odustajanja od isplate božićnice, kako se predlagalo prvotno o isplati božićnice u iznosu od 1.500 kuna sa sindikatima pregovara rujnu.

– Za razliku od božićnice, o kojoj bi se tek pregovaralo,regres, u iznosu od 1.500 kn, radnicima će se isplatiti kao i do sad na tekuće račune građana.Odustalo se od prijedloga isplate na CRO kartice.Jubilarna nagrada bi se isplatila svim radnicima koji na nju u 2020. ostvaruju pravo. Vlada je odustala od rješenja prema kojem radnici u drugoj polovini godine ne bi ostvarivali ovo pravo.