Regres u 2023. godini! Hoće li ga javni i državni službenici dobiti?

3. ožujka 2023.

Svim radnicima u javnim službama, a među njima su i zaposleni u osnovnom i srednjem školstvu, u 2023. godini imaju pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora. Prema novom kolektivnom ugovoru produljena su sva prava iz starih ugovora.

Vlada Republike Hrvatske i Sindikat zaključili su Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za kojim su ugovorne strane suglasno utvrdile godišnju nagradu za božićne blagdane, regres za 2023. i dar u prigodi dana Sv. Nikole. Iznos regresa za ovu godinu je 1750 kuna, odnosno 232,26€.

Što je regres?

Pravo na isplatu Regresa imaju svi koji su koristili bar jedan dan godišnjeg odmora

Prema TKU regres se isplaćuje jednokratno do 15. srpnja tekuće godine za sve one koji koriste godišnji odmor preko ljeta, a zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljinog, roditeljskog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

To pravo je propisano člankom 59. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Članak 59. Isplata regresa

1. Zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora.
2. O visini regresa Vlada RH i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje. S time da ako se dogovor ne postigne, regres iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade RH i sindikata.
3. Regres se isplaćuje jednokratno najviše jednom godišnje najkasnije do 15. srpnja tekuće godine. Zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljnog, roditeljskog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.
4. Pravo ima svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi i razmjerni dio godišnjeg odmora. BAREM JEDAN DAN GODIŠNJEG ODMORA!

Hoće li učitelji dobiti regres?