Školski kalendar
| Na
5. prosinca 2022.

Školski kalendar 2022./2023. Praznici učenika! Donosimo tri verzije kalendara!

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Školski kalendar s praznicima za 2022./2023. Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu.

Početak nastavne godine

Nastavna godina će početi 5. rujna 2022. godine. Već je ustaljeno pravilo da nastava počinje prvi ponedjeljak u rujnu. Zadnji nastavni dan za sve učenike, osim maturanata bi trebao biti 21. lipnja 2023. godine. Za maturante bi nastavna godina trajala do 26. svibnja 2023. godine.

Kalendar školske godine s odmorom 2022 2023

Zimski praznici u 2022. godini

Kao i ove nastavne godine učenici će odmor imati podijeljen u četiri dijela.

 • jesenski počeli bi 31. listopada trajali do 1. studenoga 2022. godine, s tim da bi nastava počela 2. studenoga.
 • prvi dio zimskih praznika za učenike počeli bi 27. prosinca i trajali do 5. siječnja, s tim da bi nastava počela 9. siječnja 2023. godine.
 • drugi dio zimskih za učenike počeli bi 20. veljače i završili 24. veljače 2023. godine, s tim da bi nastava počela 27. veljače 2023. godine.
 • proljetni za učenike počeli bi 6. travnja i završili 14. travnja 2023. godine, s tim da bi nastava počela 17. travnja.

U posebnim okolnostima škola može odstupiti od rokova

Prema Ministarstvu praznici će započet 23. lipnja 2023. godine. Osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, kao i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole’.

Kao i do sada, nastava se organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana. Za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana. U odluci o nastavnoj godini ostaje i mogućnost da u posebnim okolnostima, kada nastavna godina ne može započeti prema datumima u školskom kalendaru. Škola može odstupiti od rokova, o čemu odlučuje ministar nadležan za obrazovanje na zahtjev škole i nadležnoga upravnog tijela.

DRŽAVNI PRAZNICI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 2022./2023.

 1. studenog (utorak) – Svi sveti
  18. studenog (petak) – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
  25. prosinca (nedjelja) – Božić
  26. prosinca (ponedjeljak) – Sveti Stjepan
  1. siječnja (nedjelja) – Nova godina
  6. siječnja (petak) –  Sveta tri kralja
  9. travnja (nedjelja) – Uskrs
  10. travnja (ponedjeljak) – Uskrsni ponedjeljak
  1. svibnja (ponedjeljak) – Praznik rada
  30. svibnja (utorak) – Dan državnosti
  8. lipnja (četvrtak) – Tijelovo

Kalendari prethodnih godina

Na našim stranicama možete pronaći i školske kalendare od proteklih nastavnih godina:

Školski kalendar s praznicima 2021./2022.
Školski kalendar 2020./2021.
Školski kalendar 2019./2020.