Školski kalendar s praznicima 2023./2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je kalendar školske godine 23/24 s praznicima. Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola.

Prvi nastavni dan za učenike u ovoj godini je u ponedjeljak 4. rujna 2023. Već je ustaljeno pravilo da nastava počinje prvi ponedjeljak u rujnu. Zadnji dan nastave za sve učenike, osim maturanata, je 21. lipnja 2024. godine. Za maturante nastava traje do 24. svibnja 2023. godine.

Tri verzije školskog kalendara za print

Pojam školska godina je odnosi na razdoblje od 1. rujna do 31. kolovoza, dok nastavna godina traje od prvog do zadnjeg dana nastave. Najčešće počinje prvi ponedjeljak u rujnu i traje do polovice lipnja.

Kalendar školske godine s učeničkim praznicima 23 i 24
Školski kalendar s praznicima 2023./2024.

Zbog velikog interesa napravili smo tri verzije kalendara za školsku godinu 23/24 pa slobodno možete preuzeti i isprintati verziju koja vama najviše odgovara.

Kad su učenici na praznicima?

Kao i ove nastavne godine učenici će praznike imati podijeljene u četiri dijela.

  • jesenski odmor za učenike počinje 30. listopada 2023. godine i traje do 1. studenoga 2023. godine, s tim da nastava počinje 2. studenoga 2023. godine.
  • prvi dio zimskih (Božićnih) praznika za učenike počinje 27. prosinca 2023. godine i traje do 5. siječnja 2024. godine, s tim da nastava počinje 8. siječnja 2024. godine.
  • drugi dio zimskih praznika za učenike počinje 19. veljače 2024. godine i završava 23. veljače 2024. godine, s tim da nastava počinje 26. veljače 2024. godine.
  • Uskrsni (proljetni) odmor za učenike počinju 28. ožujka 2024. godine i završavaju 5. travnja 2024. godine, s tim da nastava počinje 8. travnja 2024. godine.

U posebnim okolnostima škola može odstupiti od rokova

Kraj nastavne godine, odnosno prvi dan ljetnog odmora učenika je 22. lipnja 2024. godine. Osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, kao i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole’.

Kao i do sada, nastava se organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana. Zadnji nastavni dan je 21.6.2024. Za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana. U odluci o nastavnoj godini ostaje i mogućnost da u posebnim okolnostima, kada nastavna godina ne može započeti prema datumima u školskom kalendaru. Škola može odstupiti od rokova, o čemu odlučuje ministar nadležan za obrazovanje na zahtjev škole i nadležnoga upravnog tijela.

DRŽAVNI PRAZNICI

1. studenog (srijeda) – Svi sveti31. ožujka (nedjelja) – Uskrs
18. studenog (subota) – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje1. travnja (ponedjeljak) – Uskrsni ponedjeljak
25. prosinca (ponedjeljak) – Božić1. svibnja (srijeda) – Praznik rada
26. prosinca (utorak) – Sveti Stjepan30. svibnja (četvrtak) – Dan državnosti
1. siječnja (ponedjeljak) – Nova godina30. svibnja (četvrtak) – Tijelovo
6. siječnja (subota) – Sveta tri kralja22. lipnja (subota) – Dan antifašističke borbe
Državni praznici 2023./2024.