Školski kalendar s praznicima 2022./2023. Donosimo tri verzije kalendara!

3. ožujka 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je školski kalendar 2023. s praznicima. Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022/2023.

Prvi dan škole

Nastavna godina će početi 5. rujna 2022. godine. Već je ustaljeno pravilo da nastava počinje prvi ponedjeljak u rujnu. Zadnji nastavni dan za sve učenike, osim maturanata bi trebao biti 21. lipnja 2023. godine. Za maturante bi nastava trajala do 26. svibnja 2023. godine.

Kalendar školske godine s praznicima 2022./2023

Kad su uskrsni praznici?

Kao i ove nastavne godine učenici će odmor imati podijeljen u četiri dijela.

 • jesenski počeli bi 31. listopada trajali do 1. studenoga 2022. godine, s tim da bi nastava počela 2. studenoga.
 • prvi dio zimskih praznika za učenike počeli bi 27. prosinca i trajali do 5. siječnja, s tim da bi drugo polugodište počelo 9. siječnja 2023. godine.
 • drugi dio zimskih za učenike počeli bi 20. veljače i završili 24. veljače 2023. godine, s tim da bi nastava počela 27. veljače 2023. godine.
 • Uskrsni odmor za učenike počeo bi 6. travnja i završili 14. travnja 2023. godine, s tim da bi nastava počela 17. travnja.

U posebnim okolnostima škola može odstupiti od rokova

Kraj školske godine, odnosno prvi dan ljetnih praznika je 22. lipnja 2023. godine. Osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, kao i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole’.

Kao i do sada, nastava se organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana. Zadnji nastavni dan je 21.6.2023. Za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana. U odluci o nastavnoj godini ostaje i mogućnost da u posebnim okolnostima, kada nastavna godina ne može započeti prema datumima u školskom kalendaru. Škola može odstupiti od rokova, o čemu odlučuje ministar nadležan za obrazovanje na zahtjev škole i nadležnoga upravnog tijela.

Kalendar školske godine s praznicima 2023 2024 prijedlog

DRŽAVNI PRAZNICI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 2022./2023.

 1. studenog (utorak) – Svi sveti
  18. studenog (petak) – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
  25. prosinca (nedjelja) – Božić
  26. prosinca (ponedjeljak) – Sveti Stjepan
  1. siječnja (nedjelja) – Nova godina
  6. siječnja (petak) –  Sveta tri kralja
  9. travnja (nedjelja) – Uskrs
  10. travnja (ponedjeljak) – Uskrsni ponedjeljak
  1. svibnja (ponedjeljak) – Praznik rada
  30. svibnja (utorak) – Dan državnosti
  8. lipnja (četvrtak) – Tijelovo

Kalendari prethodnih godina

Na našim stranicama možete pronaći i školske kalendare od proteklih nastavnih godina:

Školski kalendar s praznicima 2021./2022.
Školski kalendar 2020./2021.
Školski kalendar 2019./2020.