Školski kalendar za 2019./2020. godinu s praznicima za učenike

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. Tako imamo četiri varijante kalendara za 2019./2020. godinu. Na našim stranicama možete pronaći sve varijante kalendara i popis koja je županija odabrala koju verziju.

Školski kalendar s učeničkim praznicima za 2020. godinu

Kalendar s zimskim i uskrsnim praznicima

Uvođenjem novih mogućnosti odmora za učenike želi se omogućiti učenicima više kraćih praznika tijekom nastavne godine. Iako je dužina odmora prema predloženim mogućnostima različita, vodilo se računa da se može ostvariti propisani broj nastavnih dana tijekom nastavne godine.

Uz mogućnost odabira različitih kombinacija odmora za učenike, novosti su kasniji početak školske godine tj. drugi ponedjeljak u rujnu. Uz to, proljetni odmor učenika više ne bi nužno obuhvaćali dane uoči kršćanskog blagdana Uskrsa, dakle Veliki petak i Veliki četvrtak.

Osnivači školskih ustanova mogli su prvi put izabrati između čak četiri modela školskih praznika i odluku dostaviti Upravnom odjelu, a Upravni odjel je dužan obavijestiti ministra o načinu realizacije odmora učenika za sve školske ustanove na području županije.

Donosimo informacije i grafički prikaz odabranih modela dječjih praznika u 2019./2020. godini.

Pogledajte sve varijante odmora učenika:

1. varijanta praznika – “klasični” kalendar nastavne godine 2019./2020.

U ovoj varijanti je “stari” klasični školski kalendar rada. Praznici učenka su podijeljeni na zimske (božićne) praznike i proljetne uskrsne praznike.

Zimski odmor (Božićni i novogodišnji praznici) za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine.

Proljetni odmor (uskrsni praznici) za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.

1. Varijantu kalendara i praznika za 2019./2020. su odabrale sljedeće županije kao osnivači:

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
LIČKO-SENJSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA
BRODSKO-POSAVSKA
OSJEČKO-BARANJSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
GRAD ZAGREB
Kalendar 2019 2020

2. varijanta školskog kalendara – uvode se praznici učenika krajem listopada, a smanjuje zimski i uskrsni odmor

Prvo obrazovno razdoblje je podijeljeno na dva dijela s jesenskim odmorom povezanim s blagdanom Svih svetih dok su zimski praznici skraćeni.

Jesenski odmor za učenike počinje 28. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 3. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 14. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.

Nije odabrao niti jedan osnivač

3. varijanta – odlično prvo, ali drugo obrazovno razdoblje bez pravog odmora!

U trećoj varijanti su jesenski i zimski praznici dominantni, dok su u drugom obrazovnom razdoblju neradni samo Veliki četvrtak i Veliki petak i tako su jedini odmor učenika Uskrsni praznici od samo pet dana.

Jesenski odmor za učenike počinje 28. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine.

Jedna škola kojoj je osnivač grad Đurđevac treći model (JEDINA U HRVATSKOJ PO TREĆEM MODELU KALENDARA)

Nastavna godina podijeljena s četiri kraća odmora učenika – 4. varijanta

Nastavna godina podijeljena s četiri kraća odmora učenika

Jesenski odmor za učenike počinje 30. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 3. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine.

Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. veljače 2020. godine i završava 28. veljače 2020. godine, s tim na nastava počinje 2. ožujka 2020. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine.

4. varijantu kalendara za 2019./2020. su odabrale sljedeće županije:

KRAPINSKO-ZAGORSKA
SISAČKO-MOSLAVAČA
KARLOVAČKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
ZADARSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
MEĐIMURSKA
4. varijantu kalendara za 2019./2020. su odabrale sljedeće županije:

Zimski i uskrsni odmor učenika nije u isto vrijeme za sve županij

Nastava se organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana.

Ako osnivač za učenike svih školskih ustanova nad kojima ima osnivačka prava ne odabere niti jedan od načina realizacije odmora u školskim ustanovama će se odmor za učenike realizirati prema prvoj varijanti školskog kalendara.

Osnivači dužni su obavijest dostaviti Upravnom odjelu do 10. lipnja 2019. godine, a Upravni odjel dužan je do 14. lipnja 2019. godine obavijestiti ministra o načinu realizacije odmora učenika za sve školske ustanove na području županije.

Upravni odjeli dužni su do 1. srpnja 2019. godine na svojim mrežnim stranicama objaviti ovu odluku i način realizacije praznika u školskoj godini 2019./2020. za učenike svih školskih ustanova na području županije.

Odmor za učenike ne mora biti u isto vrijeme u svim školama u pojedinoj županiji. Osnivači u suradnji sa školskim ustanovama mogu odabrati jednu od mogućnosti realizacije kalendara te o tome moraju dostaviti pisanu obavijest Županijskome upravnom odjelu nadležnom za poslove obrazovanja, odnosno Uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove obrazovanja.

Slični članci