Školski kalendar s praznicima za 2022. godinu

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donio je 26. travnja 2021. godine novi kalendar s praznicima za učenike. Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. objavljena je u Narodnim novinama, broj 45/2021. i dostupna na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_45_924.html.

Školski kalendar s praznicima!

Prema Odluci učenici će imati praznike četiri puta. Početak škole, odnosno prvi dan nove nastavne godine, je u ponedjeljak 6. rujna 2021. godine. Zadnji dan je 21. lipnja 2022. godine, odnosno 25. svibnja 2022. godine za maturante tj. učenike završnih razreda srednje škola.

  • Kalendar možete pronaći na POVEZNICI

Školski kalendar za 2023./2024. godinu

Kraj školske godine

Učenici će praznike imati podijeljene na četiri dijela. Jesenski odmor, božićno novogodišnji praznici, drugi dio zimskih praznika u veljači te uskrsni praznici:

  • Jesenski odmor za učenike počinje 2. studenoga 2021 . godine i traje do 3. studenoga 2021. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2021. godine.
  • Prvi dio zimskoga odmora (Božićni praznici) za učenike počinje 24. prosinca 2021. godine i traje do 7. siječnja 2022. godine, s tim da nastava počinje 10. siječnja 2022. godine.
  • Drugi dio zimskih praznika za učenike počinje 21. veljače 2022 . godine i završava 25. veljače 2022. godine, s tim da nastava počinje 28. veljače 2022. godine.
  • Proljetni odmor (Uskrsni praznici) za učenike počinje 14. travnja 2022 . godine i završava 22. travnja 2022. godine, s tim da nastava počinje 25. travnja 2022. godine.

Zadnji dan nastavne godine, ili kako većina neupućenih voli reći kraj školske godine, je 21. lipnja 2022. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit. koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature. Za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, kao i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu. Što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Kalendari prethodnih godina:

Drzavni praznici i blagdani
Drzavni praznici i blagdani