Kalkulator bodova za upis u srednju školu 2024. godine

MZO u 2023. godini je donijelo novi Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole. Promjena je u tome da će sve srednje škole koje to žele moći uvesti i provoditi prijemne ispite bez posebnih uvjeta kakvi su se zahtijevali do sad. Zbog lakšeg snalaženja pri upisima portal je izradio kalkulator bodova za pomoć pri upisima!

Prva i najveća promjena je da se broj bodova iz prijemnog ispita povisuje s 5 na 10. To znači da će i učenici s nižim prosjekom moći preskočiti superodlikaše na ljestvici i upisati srednju školu ispred njih.

Kalkulator bodova za upis u srednju

“Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova iz zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova iz provjere posebnih znanja.

Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova iz zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja i imaju isti broj bodova iz provjere posebnih znanja, upisuje se onaj kandidat koji ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja.

Dodatni bodovi za gimnaziju

Druga je novina da se ukida dodatni bod za učenike sa zdravstvenim teškoćama. One koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja. Taj bod se pretvara u prednost pri upisu u slučaju kada dva ili više kandidata imaju izjednačen broj bodova iz elemenata koji se boduju za upis.

Pravo na jedan dodatni bod ostaje samo djeci bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalna skrb (djeca iz domova za nezbrinutu djecu ili iz udomiteljskih obitelji), dok svima prethodno navedenima umjesto jednog boda ostaje pravo prednosti upisa. Pravo na dva dodatna boda ostaje i djeci Romima.

Pravo na dodatne bodove i dalje će imati djeca koja su postigla izvrsne rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja i sporta.

Minimalni bodovni prag

Uvodi se i novost da će škole koje postavljaju minimalni bodovni prag za upis taj prag utvrđivati samo za ocjene iz osnovne škole.

“Utvrđeni minimalni bodovni prag odnosi se isključivo na zajednički element vrednovanja, to jest ocjene iz osnovne škole. Time se postiže ravnopravnost među svim učenicima koji sada moraju imati minimalni broj bodova iz ocjena. A ne zbroj bodova na temelju svih elemenata koji se boduju, kao što je bilo dosad”, objašnjavaju iz MZO-a.

Popis predmeta posebno važnih za upis u srednju školu (ocjene iz 7. i 8. razreda)

Za upis u gimnazijske programe i programe u trajanju od najmanje 4 godine vrednuju se zaključne ocjene 7. i 8. razreda. To su predmeti Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja. Od kojih su dva propisana (Popis predmeta posebno važnih za upis), a jedan samostalno određuje srednja škola. Od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi. Za programe koji se provode na jeziku nacionalnih manjina to je nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

Dakle, kandidati koji se žele upisati u željeni srednjoškolski program neće moći biti ni rangirani ako im ocjene iz osnovne škole nisu udovoljile minimalnom bodovnom pragu za upis.

VEĆINA ŠKOLA NEMA BODOVNI PRAG ZA UPIS

Što se boduje za gimnaziju?

Primjer bodovanja za srednju
Primjer bodovanja za srednju

Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na:

  • natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika;
  • natjecanjima u znanju iz dvaju nastavnih predmeta posebno značajnih za upis u skladu s Popisom predmeta posebno važnih za upis;
  • jednome natjecanju iz znanja koji samostalno određuje srednja škola iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. A koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

U kalkulatoru bodova vrednuju se i boduju rezultati kandidata postignutih na državnim natjecanjima iz znanja. Iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. A koja je odobrilo Ministarstvo te međunarodnim natjecanjima koje verificira Agencija za odgoj i obrazovanje.

Posebni elementi vrednovanja

Poseban element vrednovanja kandidata čini vrednovanje uspjeha:

  • kandidata sa zdravstvenim teškoćama;
  • kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima;
  • kandidata za upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine;
  • kandidata hrvatskih državljana čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti RH bili upućeni na rad u inozemstvo.

Neovisno o tomu ispunjava li uvjete za ostvarivanje više prava, priznati će se ostvarivanje isključivo jednoga prava (najpovoljnijeg).

Upisi se provode elektronskim putem.

Publikacija “Prijave i upisi u srednje škole”

Idemo u srednju izračunaj svoje bodove u kalkulatoru
Idemo u srednju izračunaj svoje bodove u kalkulatoru

Izrađena je publikacija Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2023. u kojoj ćete pronaći najvažnije informacije o postupku prijava i upisa u srednje škole u školskoj godini 2023./2024., koji se provodi elektroničkim putem preko mrežne stranice: www.upisi.hr.

U publikaciji se možete informirati o elementima i kriterijima za upis o načinima i postupcima prijava u sustav različitih kategorija kandidata. Prikazima primjera bodovanja za različite obrazovne programe te dobiti uvid u mogućnosti takvog načina prijava i upisa u srednje škole, koji pruža pregled nad osobnim podacima, ocjenama i dodatnim postignućima. Te detaljan pregled lista poredaka sa strukturom bodova na temelju kojih je izračunat vaš plasman na svakom pojedinom prijavljenom obrazovnom programu.

Iznimno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na mrežnoj stranici: www.upisi.hr. Na njoj će biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja upisa u obrazovne programe, svi postupci povezani uz prijave. Tako i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

Portal upisi.hr je polazno mjesto

Pri prvoj prijavi potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku dobivenu u osnovnoj školi nakon čega je moguće unijeti broj mobitela na kojega kandidat želi da mu bude dostavljen SMS s PIN-om. Nakon što zaprimi PIN, kandidat pri svakoj sljedećoj prijavi u sustav unosi korisničko ime, lozinku i PIN. Po uspješnoj prijavi u sustav moguće je pregledati osobne podatke i ocjene, a nakon što se iz e-Matice prenesu i rezultati natjecanja, bit će moguće pregledati i te podatke.

Sve detaljne informacije oko prijave u sustav imate u Često postavljenim pitanjima i Korisničkim uputama pri dnu ove stranice i u izborniku plutajućih gumbi na lijevoj strani ekrana. U slučaju nepravilnosti u podacima (adresa, ime roditelja, ocjene iz prijašnjih razreda) potrebno se javiti svom razredniku.

U Narodnim novinama bit će objavljena je Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

Pomoć pri upisima

Prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta (tj. opći uspjesi na kraju razreda) zaokruženi na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja + 3 zajednička predmeta (hrvatski jezik, matematika, 1. strani jezik) u 7. i 8. razredu + 3 predmeta značajna za upis u pojedini program u 7. i 8. razredu (samo za gimnazije i četverogodišnje programe)

Strukovne škole računaju u kalkulatoru bodova za trogodišnji program (maksimalno 50 bodova), a za upis u Gimnazije i četverogodišnji programi strukovnih škola (maksimalno 80 bodova)