Jubilarna nagrada u 2024. za javne i državne službenike – kalkulator

Jubilarna nagrada predstavlja pravo radnika na naknadu za ostvareni određeni broj godina radnog staža. Trenutno je u kolektivnim ugovorima državnih i javnih službenika ugovoreno da se ta nagrada isplaćuje s navršenih 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 godina. To je novčana nagrada radniku za neprekidni radni staž kod istog poslodavca.

Jubilarna nagrada je propisana TKU-om

Donosimo vam kalkulator za računanje iznosa za državne i javne službenike prema TKU koji su na snazi od 2024. godine.

Nagrada je propisana Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama u članak 68. Zaposleniku se isplaćuje za rad pod uvjetima utvrđenim člankom 48. TKU-a ukoliko navrši:

  • 5 godina – u visini 1 osnovice
  • 10 godina – u visini 1,25 osnovice
  • 15 godina – u visini 1,50 osnovice
  • 20 godina – u visini 1,75 osnovice
  • 25 godina – u visini 2 osnovice
  • 30 godina – u visini 2,50 osnovice
  • 35 godina – u visini 3 osnovice
  • 40 godina – u visini 4 osnovice
  • 45 godina – u visini 5 osnovica

O visini osnovice za isplatu Vlada RH i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga Državnog proračuna s time da ako se dogovor ne postigne, osnovica iznosi najmanje 238.90 € neto (1.800,00 kuna).

Jubilarna nagrada za javne i državne službenike
Jubilarna nagrada za javne i državne službenike

Jubilarna nagrada isplaćuje se sljedećeg mjeseca nakon što zaposlenik ostvari pravo na jubilarnu nagradu. Najčešće krajem mjeseca, između 25. i 30. dana u mjesecu.