Kalkulator JUBILARNE NAGRADE za javne i državne službenike.

Kalkulator JUBILARNE NAGRADE za javne i državne službenike

Jubilarna nagrada predstavlja pravo radnika na naknadu za ostvareniodređeni broj godina radnog staža. Trenutno je u kolektivnim ugovorima državnih i javnih službenika ugovoreno da se ta nagrada isplaćuje s navršenih 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 godina. Jubilarna nagrada je novčana nagradaradniku za neprekidni radni staž kod istog poslodavca.

Jubilarna nagrada je propisanaTemeljnim kolektivnim ugovorom

Donosimo vam kalkulator za računanje iznosa jubilarne nagrade za državne i javne službenike prema TKU koji su na snazi od 2017. godine.

Click to expand

Jubilarna nagrada je propisanaTemeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama u članak 68. Zaposleniku se isplaćuje jubilarna nagrada za rad pod uvjetima utvrđenim člankom 48. TKU-a ukoliko navrši:

  • 5 godina – u visini 1 osnovice
  • 10 godina – u visini 1,25 osnovice
  • 15 godina – u visini 1,50 osnovice
  • 20 godina – u visini 1,75 osnovice
  • 25 godina – u visini 2 osnovice
  • 30 godina – u visini 2,50 osnovice
  • 35 godina – u visini 3 osnovice
  • 40 godina – u visini 4 osnovice
  • 45 godina – u visini 5 osnovica

O visini osnovice za isplatu jubilarnih nagrada Vlada RH i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga Državnog proračuna s time da ako se dogovor ne postigne, osnovica za jubilarnu nagradu iznosi najmanje 1.800,00 kuna neto.

Jubilarna nagrada isplaćuje se sljedećeg mjeseca nakon što zaposlenik ostvari pravo na jubilarnu nagradu.

Jubilarna nagrada

Jubilarne nagrade ostvarene tijekom 2013. godine

Isplata jubilarnih nagrada za one osobe koje su ih ostvarile tijekom 2013. godine bila je poumanjenoj osnovici od 500,00 kn Intencija sindikatabila je da se na pregovorima s Vladom Republike Hrvatske uvede i pitanje isplata jubilarnihnagrada dobivenih tijekom 2013., no prijedlog je odbijen, te se raspravljalo isključivo orazlikama po onim nagradama ostvarenim tijekom 2014. i 2015. godine, na koje senovodoneseni dokumenti u konačnici i odnose.

Napomena: Sudsku tužbu moguće je podnijeti po ovoj osnovi, kao i iz bilo kojeg razloga,no dodatno se upućuje na činjenicu da je tijekom 2013. godine visina osnovice za službenike inamještenike u državnim i javnim službenicima bila regulirana tada važećim i nespornimdodacima kolektivnih ugovora, da iznosi određenih prava u državnim i javnim službamautvrđeni kolektivnim ugovorima ne moraju biti isti, te da je i na području javnih i državnih službi u 2013. godini osnovica bila umanjena u odnosu na iznos od 1800,00 kn i iznosila je900,00 kn i 500,00 kn, sukladno dodacima kolektivnih ugovora.