Categories: Uncategorized

Kalkulator JUBILARNE NAGRADE za javne i državne službenike.

Advertisement

Jubilarna nagrada predstavlja pravo radnika na naknadu za ostvareni određeni broj godina radnog staža. Trenutno je u kolektivnim ugovorima državnih i javnih službenika ugovoreno da se ta nagrada isplaćuje s navršenih 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 godina. Jubilarna nagrada je novčana nagrada radniku za neprekidni radni staž kod istog poslodavca.

Jubilarna nagrada je propisana Temeljnim kolektivnim ugovorom

Donosimo vam kalkulator za računanje iznosa jubilarne nagrade za državne i javne službenike prema TKU koji su na snazi od 2017. godine.

Jubilarna nagrada je propisana Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama u članak 68. Zaposleniku se isplaćuje jubilarna nagrada za rad pod uvjetima utvrđenim člankom 48. TKU-a ukoliko navrši:

  • 5 godina - u visini 1 osnovice
  • 10 godina - u visini 1,25 osnovice
  • 15 godina - u visini 1,50 osnovice
  • 20 godina - u visini 1,75 osnovice
  • 25 godina - u visini 2 osnovice
  • 30 godina - u visini 2,50 osnovice
  • 35 godina - u visini 3 osnovice
  • 40 godina - u visini 4 osnovice
  • 45 godina - u visini 5 osnovica

O visini osnovice za isplatu jubilarnih nagrada Vlada RH i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga Državnog proračuna s time da ako se dogovor ne postigne, osnovica za jubilarnu nagradu iznosi najmanje 1.800,00 kuna neto.

Jubilarna nagrada isplaćuje se sljedećeg mjeseca nakon što zaposlenik ostvari pravo na jubilarnu nagradu.

Jubilarne nagrade ostvarene tijekom 2013. godine

Isplata jubilarnih nagrada za one osobe koje su ih ostvarile tijekom 2013. godine bila je po umanjenoj osnovici od 500,00 kn Intencija sindikata bila je da se na pregovorima s Vladom Republike Hrvatske uvede i pitanje isplata jubilarnih nagrada dobivenih tijekom 2013., no prijedlog je odbijen, te se raspravljalo isključivo o razlikama po onim nagradama ostvarenim tijekom 2014. i 2015. godine, na koje se novodoneseni dokumenti u konačnici i odnose.

Napomena: Sudsku tužbu moguće je podnijeti po ovoj osnovi, kao i iz bilo kojeg razloga, no dodatno se upućuje na činjenicu da je tijekom 2013. godine visina osnovice za službenike i namještenike u državnim i javnim službenicima bila regulirana tada važećim i nespornim dodacima kolektivnih ugovora, da iznosi određenih prava u državnim i javnim službama utvrđeni kolektivnim ugovorima ne moraju biti isti, te da je i na području javnih i državnih službi u 2013. godini osnovica bila umanjena u odnosu na iznos od 1800,00 kn i iznosila je 900,00 kn i 500,00 kn, sukladno dodacima kolektivnih ugovora.

Recent Posts

Isplata plaće s uvećanim koeficijentima za lipanj 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odobrilo sredstva za isplatu plaće zaposlenicima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za lipanj… Read More

30. lipnja 2020.

Javnim i državnim službenicima pripada pravo na regres! Datum isplate za 2020. godinu

Svim radnicima u javnim službama, a među njima su i zaposleni u osnovnom i srednjem školstvu, u 2020. godini pripada… Read More

16. lipnja 2020.

Datum isplate plaće za svibanj. Hoće li biti regres u 2020.?

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odobrilo sredstva za isplatu plaće zaposlenicima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za svibanj… Read More

29. svibnja 2020.

UREDBA: Učenik i s četiri zaključene jedinice ne pada razred, te se uvodni dodatni popravni rok.

Vlada je uredbom dopunila i Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kojom se proširuje krug učenika… Read More

28. svibnja 2020.

Datumi vezani za upis u srednje škole 2020. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. ODLUKA O… Read More

27. svibnja 2020.

Učenici od 1. do 4. razreda se vraćaju u školske klupe

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak objavila je prikaz planiranog završetka nastavne godine Od 1. do 4. razreda 25, svibnja se škole… Read More

25. svibnja 2020.