Kalkulator plaće učitelja u 2020. godini prema stručnoj spremi i stažu

Portal ucenici.com izradio je kalkulator plaće prema koeficijentima za I. skupinu zaposlenih u školama. Osnovica za obračun plaće u javnim službama je 5.809,79 kuna bruto. Ova osnovica primjenjuje se za obračun plaće koja se obračunava za siječanj 2020. godine koja se isplaćuje u veljači 2020. godine. Navedena osnovica primjenjivati će se za obračun plaće od siječnja 2020. pa do zaključno s prvim mjesecom 2021. godine.

Izračun plaće za zaposlene u školama za 2020. godinu

U siječnju 2021. osnovica bi trebala rasti za 2% + 2%. i iznositi 6.044,51 kunu. Osnovica je treba rasti 2% u lipnju i 2% u listopadu no zbog krize uzrokovane koronavirusom i manjka u državnoj blagajni Vlada je sa Sindikatima potpisala Dodatak II TKU-a kojim je odgođeno povećanje za siječanj 2020. Tada će biti ukupno povećanje od 2% + 2%.

Napomena: Izračun je informativan i ne može se koristiti u druge svrhe. Kalkulacija je bez dodataka na plaću.

Ova BETA verzija je u tesnoj fazi te još nije moguće napraviti izračun s dodatcima na plaću.
UPDATE (25.5.2018. dodana verzija za učitelje koji imaju više od 30 godina radnog staža)

UMANJENJE RADNE OBVEZE UČITELJA s više od 30 godina staža

Napomena: Kad u kalkulator upišete 30 ili više godina staža otvara se mogućnost odabira umanjenja satnice ili uvećanja plaće.

Učitelji ima pravo na:

  • Umanjene sate za izvođenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada za dva (2) sata tjedno

ILI

  • pravo na uvećanje osnovne plaće za 4%.

U kalkulatoru izračunajte isplati vam se bolje uzeti umanjenje satnice ili uvećanje plaće!

Učitelj u 2020. godini koji ima više od 30 godina radnog staža ima pravo na umanjene sati za izvođenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada za dva (2) sata tjedno. Uvjet da je redovitom i/ili izbornom nastavom zadužen s minimalnim brojem sati za ostvarivanje prava na puno radno vrijeme.

Učitelj koji želi koristiti pravo na umanjenu satnicu MORA do 15. srpnja tekuće školske godine dostaviti ravnatelju pisanu obavijest.

  • Tog učitelja poslodavac ne može zadužiti prekovremenim radom, osim u slučaju prijeke potrebe. Kada u jednom danu nije moguće ni na koji način zadužiti drugog učitelja za organizaciju zamjene.
  • Učitelju razredne nastave koji koristi pravo na umanjenje satnice kojem se smanjuje tjedno zaduženje u satima redovite nastave. Nastavu odgojnih područja (Glazbena kultura, Likovna kultura i Tjelesna i zdravstvena kultura, ako je to u skladu s nastavnim planom) izvodi učitelj predmetne nastave.
  • Ako nastavu Glazbene kulture u IV. razredu izvodi učitelj predmetne nastave, za učitelj razredne nastave koji koristi pravo umanjenje satnice ima pravo na još jedan sat tjednog umanjenja neposrednog odgojno-obrazovnog rada.

Umjesto učitelja koji koristiti pravo na umanjenu satnicu dodatni rad, dopunsku nastavu ili izvannastavne aktivnosti izvodi drugi učitelj sukladno tjednom i godišnjem zaduženju.

Ako učitelj ne koristi pravo na umanjenje satnice, ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 4%.

Učitelj koji ispuni uvjete od 30 godina radnoga staža tijekom školske godine, za tu školsku godinu ne može ostvariti pravo na umanjenje satnice. Za tu školsku godinu ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 4%.