Kalkulator plaće učitelja za 2023. godinu u Eurima!

Kalkulator plaće učitelja u Eurima

Portal ucenici.com izradio je kalkulator plaće prema koeficijentima za I. skupinu zaposlenih u školama. Osnovica za obračun plaće u javnim službama je 884.39 Eura bruto. Hrvatska je postala dvadeseta članica europodručja te se osnovica konvertirala prema uredbi kojom se utvrđuje fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna. Ova osnovica primjenjuje se za obračun plaće koja se obračunava lipnja 2022. godine. Pregovorima su sindikati izborili dodatno povećanje osnovice od travnja 2023. godine u iznosu od 2%! Te će od travnja osnovica za obračun plaća javnim i državnim službenicima iznositi 902€.

KALKULATOR PLAĆE ZA 2023. godinu u Eurima

Provjerite u našem kalkulatoru koliko će biti povećanje plaće u jeku inflacije plaća od travnja raste čak 2%!

Click to expand

NAPOMENA: Kalkulator je informativne prirode i nema kalkulacije za dodatke na plaću (npr. smjenski rad, prijevoz, kombinaciju, dodatke za rad po IOOP i sl.)

Parametri za izračun za 2023. godinu

Pomoću kalkulatora za izračun plaće brzo i jednostavno možete izračunati svoju plaću u bruto ili neto iznosu te dobiti detaljniji izvještaj o doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te ostale doprinose na plaću.

 • Osnovni osobni odbitak iznosi 530,90 ​eura (4.000,00 kn)
 • Osnovica za uzdržavane članove i djecu iznosi 331,81 euro (2.500,00 kn)
 • Koeficijenti za djecu:
  • za 1. dijete – 0,7
  • za 2. dijete – 1
  • za 3. dijete – 1,4 itd.
 • Koeficijenti za svakog uzdržavanog člana (0,7)
 • Koeficijenti za djelomičnu invalidnost – 0,4, a za 100% invalidnost 1,5
 • Porezni razredi za stope poreza (Promjena s 1.1.2021. godine):
  • 20% – osnovica do 30.000,00 kn 30% – osnovica sve više od 30.000,00 kn)
 • Stopa doprinosa na plaću:
  • Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje – 16,5%
   • Umanjenje predujma poreza za 50% – za djelatnike koji imaju prebivalište ili boravište na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara
 • Umanjenje osnovice za obračun doprinosa na plaću za 50% – za djelatnike koji imaju ugovorenu minimalnu plaću

UMANJENJE RADNE OBVEZE UČITELJA s više od 30 godina staža

Napomena: Kad u kalkulator upišete 30 ili više godina staža otvara se mogućnost odabira umanjenja satnice ili uvećanja plaće.

Učitelji ima pravo na:

 • Umanjene sate za izvođenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada za dva (2) sata tjedno

ILI

 • pravo na uvećanje osnovne plaće za 4%.
Rast plaće učitelja u 2021. godini

U kalkulatoru izračunajte isplati vam se bolje uzeti umanjenje satnice ili uvećanje plaće!

Učitelj koji ima više od 30 godina radnog staža ima pravo na umanjene sati za izvođenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada za dva (2) sata tjedno. Uvjet da je redovitom i/ili izbornom nastavom zadužen s minimalnim brojem sati za ostvarivanje prava na puno radno vrijeme.

Učitelj koji želi koristiti pravo na umanjenu satnicu MORA do 15. srpnja tekuće školske godine dostaviti ravnatelju pisanu obavijest.

 • Tog učitelja poslodavac ne može zadužiti prekovremenim radom, osim u slučaju prijeke potrebe. Kada u jednom danu nije moguće ni na koji način zadužiti drugog učitelja za organizaciju zamjene.
 • Učitelju razredne nastave koji koristi pravo na umanjenje satnice kojem se smanjuje tjedno zaduženje u satima redovite nastave. Nastavu odgojnih područja (Glazbena kultura, Likovna kultura i Tjelesna i zdravstvena kultura, ako je to u skladu s nastavnim planom) izvodi učitelj predmetne nastave.
 • Ako nastavu Glazbene kulture u IV. razredu izvodi učitelj predmetne nastave, za učitelj razredne nastave koji koristi pravo umanjenje satnice ima pravo na još jedan sat tjednog umanjenja neposrednog odgojno-obrazovnog rada.

Umjesto učitelja koji koristiti pravo na umanjenu satnicu dodatni rad, dopunsku nastavu ili izvannastavne aktivnosti izvodi drugi učitelj sukladno tjednom i godišnjem zaduženju.

Ako učitelj ne koristi pravo na umanjenje satnice, ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 4%.

Obveznicima poreza na dohodak sa svoga područja predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave može svojom odlukom propisati plaćanje poreza na dohodak. Pripada jedinici lokalne samouprave na području koje je prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika plaćanja prireza porezu na dohodak.

​POREZNA OSNOVICA / PREDMET OPOREZIVANJA plaće u 2023.

Porez na dohodak.

STOPA / IZNOS

1. Općina do 10%
2. Grad ispod 30.000 stanovnika do 12%
3. Grad iznad 30.000 stanovnika do 15%
4. Grad Zagreb do 18%

Otvori tablicu stopa u novom prozoru

Učitelj koji ispuni uvjete od 30 godina radnoga staža tijekom školske godine, za tu školsku godinu ne može ostvariti pravo na umanjenje satnice. Za tu školsku godinu ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 4%.

Slični članci