Koje su obveze dežurnih nastavnika?

Dežurstvo učitelja i nastavnika je jedno od zaduženja koje je do sad bilo vrlo loše propisano Kolektivnim ugovorima i pravilnicima pa je zbog toga u dijelu škola dolazilo do nepravednih i prekomjernih zaduženja učitelja s dežurstvima.

U srednjim školama dežurstvo je propisano Kolektivnim ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i to u Članku 14. točka B) alineja 16.:

• dežurstva nastavnika u prostoru srednjoškolske ustanove za vrijeme radnog vremena nastavnika prema rasporedu neposrednog odgojno-obrazovnog rada, koja se obavljaju 30 minuta prije te završavaju 30 minuta poslije obavljanja neposrednog rada nastavnika, te za vrijeme odmora učenika između nastavnih sati, a kojima su obuhvaćeni svi nastavnici ustanove ravnomjerno;

No zbog dosta općenitog članka kojim nisu propisane prava, obveze i kriteriji nastavnika na poslovima dežurstva u prostoru srednjoškolske ustanove dolazilo je dosta prigovora na zaduženja nastavnika po pitanju dežurstva.

Pitanje o poslovima dežurstva nastavnika je upućeno i Zajedničkoj komisiji za tumačenje kolektivnog ugovora koju čine 3 predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja i 3 predstavnika većinskog sindikata u srednjoškolskim ustanovama. Bitno je napomenuti da njihova tumačenja imaju pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora.

Tumačenje br. 13/18 (DEŽURSTVA NASTAVNIKA) prenosimo u cijelosti


Nastavnici u srednjoj školi izvode nastavu i druge oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima te obavljaju poslove koji proizlaze iz naravi i opsega odgojno-obrazovnog rada.

Tjedne obveze nastavnika u srednjoškolskim ustanovama utvrđuju se u 40-satnom radnom tjednu godišnjim planom i programom rada srednjoškolske ustanove skladu s nacionalnim kurikulumom, nastavnim planom i programom i školskim kurikulumom, o čemu se nastavniku izdaje odluka o tjednom i godišnjem zaduženju na poslovima neposrednog nastavnog rada i ostalim poslovima koji proizlaze iz neposrednog nastavnog i odgojno-obrazovnog rada i iz izvršenja aktivnosti i poslova iz nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma.

Sadržaj stavka 2. točke B) članka 14.Kolektivnog ugovora podrazumijeva da nastavnik može biti zadužen poslovima dežurstva u prostoru srednjoškolske ustanove za vrijeme radnoga vremena nastavnika prema rasporedu neposrednog odgojno-obrazovnog rada na način da:

  • ukoliko njegov nastavni rad započinje s početkom jutarnje ili popodnevne smjene može biti zadužen poslovima dežurstva 30 minuta prije obavljanja prvog nastavnog sata u smjeni;
  • ukoliko njegov nastavni rad završava sa zadnjim nastavnim satom u prvoj ili drugoj smjeni može biti zadužen poslovima dežurstva 30 minuta poslije obavljanja neposrednog rada.
  • nastavnik može biti zadužen poslovima dežurstva unutar dnevnog rasporeda svoga neposrednog nastavnog rada za vrijeme malih i velikog odmora učenika.
  • obveza je poslodavca da poslovima dežurstva trebaju biti obuhvaćeni svi nastavnici srednjoškolske ustanove ravnomjerno, što podrazumijeva prema stavku 3. članka 100 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nastavnike, strukovne učitelje, suradnike u nastavi i odgajatelje.
  • ravnomjernost pretpostavlja vremenski ravnomjerno zaduženje poslovima dežurstva svih navedenih što je uvjetovano prostornim potrebama ustanove, brojem nastavnika i brojem radnih dana, te se obveze dežurstva nastavnika propisuju odlukom o tjednom i godišnjem zaduženju nastavnika.
  • dežurni nastavnici ne uspostavljaju red i ne mogu biti odgovorni za fizičku zaštitu objekta. Obveza poslodavca je osiguravanje i zaštita prava i dostojanstva radnika, te uvjeta rada na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje i sigurnost radnika.
  • dežurstvo nastavnika podrazumijeva komunikaciju sa učenicima u prostoru ustanove, savjetovanje i odgovaranje na pitanja, pomoć u rješavanju mogućih problema, usmjeravanje učenika prema stručnim službama prema njihovom interesu i potrebi, te izvješćivanje ravnatelja ustanove i stručnih suradnika o mogućim situacijama koje nisu u skladu sa kućnim redom ustanove.
  • dežurstvo nastavnika ne planira se u vremenu nastavnog procesa jer podrazumijeva se da su učenici u učionicama, kabinetima, praktikumima, radionicama i da sudjeluju u nastavnom procesu.
  • za sigurnost ustanove u tom vremenu odgovorna je nadležna osoba odnosno ravnatelj ustanove i osobe za fizičku zaštitu objekta.