Categories: Uncategorized

Koje su obveze dežurnih nastavnika?

Advertisement

Dežurstvo učitelja i nastavnika je jedno od zaduženja koje je do sad bilo vrlo loše propisano Kolektivnim ugovorima i pravilnicima pa je zbog toga u dijelu škola dolazilo do nepravednih i prekomjernih zaduženja učitelja s dežurstvima.

U srednjim školama dežurstvo je propisano Kolektivnim ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i to u Članku 14. točka B) alineja 16.:

• dežurstva nastavnika u prostoru srednjoškolske ustanove za vrijeme radnog vremena nastavnika prema rasporedu neposrednog odgojno-obrazovnog rada, koja se obavljaju 30 minuta prije te završavaju 30 minuta poslije obavljanja neposrednog rada nastavnika, te za vrijeme odmora učenika između nastavnih sati, a kojima su obuhvaćeni svi nastavnici ustanove ravnomjerno;

No zbog dosta općenitog članka kojim nisu propisane prava, obveze i kriteriji nastavnika na poslovima dežurstva u prostoru srednjoškolske ustanove dolazilo je dosta prigovora na zaduženja nastavnika po pitanju dežurstva.

Pitanje o poslovima dežurstva nastavnika je upućeno i Zajedničkoj komisiji za tumačenje kolektivnog ugovora koju čine 3 predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja i 3 predstavnika većinskog sindikata u srednjoškolskim ustanovama. Bitno je napomenuti da njihova tumačenja imaju pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora.

Tumačenje br. 13/18 (DEŽURSTVA NASTAVNIKA) prenosimo u cijelosti


Nastavnici u srednjoj školi izvode nastavu i druge oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima te obavljaju poslove koji proizlaze iz naravi i opsega odgojno-obrazovnog rada.

Tjedne obveze nastavnika u srednjoškolskim ustanovama utvrđuju se u 40-satnom radnom tjednu godišnjim planom i programom rada srednjoškolske ustanove skladu s nacionalnim kurikulumom, nastavnim planom i programom i školskim kurikulumom, o čemu se nastavniku izdaje odluka o tjednom i godišnjem zaduženju na poslovima neposrednog nastavnog rada i ostalim poslovima koji proizlaze iz neposrednog nastavnog i odgojno-obrazovnog rada i iz izvršenja aktivnosti i poslova iz nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma.

Sadržaj stavka 2. točke B) članka 14.Kolektivnog ugovora podrazumijeva da nastavnik može biti zadužen poslovima dežurstva u prostoru srednjoškolske ustanove za vrijeme radnoga vremena nastavnika prema rasporedu neposrednog odgojno-obrazovnog rada na način da:

  • ukoliko njegov nastavni rad započinje s početkom jutarnje ili popodnevne smjene  može biti zadužen poslovima dežurstva 30 minuta prije obavljanja prvog nastavnog sata u smjeni;
  • ukoliko njegov nastavni rad završava sa zadnjim nastavnim satom u prvoj ili drugoj smjeni može biti zadužen poslovima dežurstva 30 minuta poslije obavljanja neposrednog rada.
  • nastavnik može biti zadužen poslovima dežurstva unutar dnevnog rasporeda svoga neposrednog nastavnog rada za vrijeme malih i velikog odmora učenika.
  • obveza je poslodavca da poslovima dežurstva trebaju biti obuhvaćeni svi nastavnici srednjoškolske ustanove ravnomjerno, što podrazumijeva prema stavku 3. članka 100 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nastavnike, strukovne učitelje, suradnike u nastavi i odgajatelje.
  • ravnomjernost pretpostavlja vremenski ravnomjerno zaduženje poslovima dežurstva svih navedenih što je uvjetovano prostornim potrebama ustanove, brojem nastavnika i brojem radnih dana, te se obveze dežurstva nastavnika propisuju odlukom o tjednom i godišnjem zaduženju nastavnika.
  • dežurni nastavnici ne uspostavljaju red i ne mogu biti odgovorni za fizičku zaštitu objekta. Obveza poslodavca je osiguravanje i zaštita prava i dostojanstva radnika, te uvjeta rada na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje i sigurnost radnika.
  • dežurstvo nastavnika podrazumijeva komunikaciju sa učenicima u prostoru ustanove, savjetovanje i odgovaranje na pitanja, pomoć u rješavanju mogućih problema, usmjeravanje učenika prema stručnim službama prema njihovom interesu i potrebi, te izvješćivanje ravnatelja ustanove i stručnih suradnika o mogućim situacijama koje nisu u skladu sa kućnim redom ustanove.
  • dežurstvo nastavnika ne planira se u vremenu nastavnog procesa jer podrazumijeva se da su učenici u učionicama, kabinetima, praktikumima, radionicama i da sudjeluju u nastavnom procesu.
  • za sigurnost ustanove u tom vremenu odgovorna je nadležna osoba odnosno ravnatelj ustanove i osobe za fizičku zaštitu objekta.

Recent Posts

Isplata plaće s uvećanim koeficijentima za lipanj 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odobrilo sredstva za isplatu plaće zaposlenicima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za lipanj… Read More

30. lipnja 2020.

Javnim i državnim službenicima pripada pravo na regres! Datum isplate za 2020. godinu

Svim radnicima u javnim službama, a među njima su i zaposleni u osnovnom i srednjem školstvu, u 2020. godini pripada… Read More

16. lipnja 2020.

Datum isplate plaće za svibanj. Hoće li biti regres u 2020.?

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odobrilo sredstva za isplatu plaće zaposlenicima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za svibanj… Read More

29. svibnja 2020.

UREDBA: Učenik i s četiri zaključene jedinice ne pada razred, te se uvodni dodatni popravni rok.

Vlada je uredbom dopunila i Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kojom se proširuje krug učenika… Read More

28. svibnja 2020.

Datumi vezani za upis u srednje škole 2020. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. ODLUKA O… Read More

27. svibnja 2020.

Učenici od 1. do 4. razreda se vraćaju u školske klupe

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak objavila je prikaz planiranog završetka nastavne godine Od 1. do 4. razreda 25, svibnja se škole… Read More

25. svibnja 2020.