Broj bodova potreban za upis u srednju školu

Prema Pravilniku o elementima i kriterijima za upis u srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015), za programe obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine, škola može utvrditi minimalni broj bodova (Bodovni prag) potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja. Utvrđeni minimalni broj bodova se primjenjuje tijekom cijelog upisnog postupka.

Bodovni prag pri upisima imaju samo neke četverogodišnje škole

Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine, programe obrazovanja za vezane obrte te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, a najmanje godinu dana, ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za prijavu.

Na ovim stranicama možete pronaći minimalni broj bodova koji je bio potreban za upis gimnazije i druge srednje škole u 2016. godini. Prema podacimaslužbene stranice upisi.hr donosimo popis svih zanimanja i broj bodova koje je imao najniže plasirani upisani učenik u pojedino zanimanje.

Popis škola po županijama s brojem bodova najniže plasiranog učenika koji je upisao to zanimanje u 2016. godini

U nekom školama je ostalo još mjesta za upis, no ovdje možete pronaći broj bodova koji je imao najniže plasirani učenik na upisnoj ljestvici i ostvario pravo upisa.

Za lakši pronalazak određenog zanimanja ili određene škole (gimnazije, tehničke škole, medicinsku školu i sl), samo u pretraživač upišite željeni pojam i dobit će te popis od svih škola koja su nudila to zanimanje u toj županiji. Da bi poredali po broju bodova samo kliknite na MINIMALNI BROJ BODOVA koji je bio POTREBAN ZA UPIS u pojedino zanimanje u školskoj godini 2016./2017.