Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

Odlukom se utvrđuje postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

Najvažniji datumi vezani za upis u srednju školu 2019. godine

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav 27. 5. 2019.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 14. 6. 2019.
Početak prijava obrazovnih programa 26. 6. 2019.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 30. 6. 2019.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 1. – 5. 7. 2019.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 26. 6. 2019.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 27. 5. – 26. 6. 2019.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 8. 7. 2019.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 9. 7. 2019.
Završetak prijava obrazovnih programa
Početak ispisa prijavnica
10. 7. 2019.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice
12. 7. 2019.
Objava konačnih ljestvica poretka 13. 7. 2019.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)
15. – 19. 7. 2019.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 20. 7. 2019.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 12. 8. 2019.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019 ./2020. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) www.upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2019./2020. planira se broj upisnih mjesta za ukupno47.481 učeniku2.217 razrednih odjela.

Prije nego što kreirate konačnu rang listu željenih programa i škola, provjerite na koji se način izračunavaju bodovi za upisi u srednju školu 2019./2020. Možete izračunati vaš broj broj bodova za upis u prvi razred srednje škole u našem online kalkulatoru!