| On
29. ožujka 2019.

Osnovice za obračun plaće u javnom i državnom sektoru

Vlada i Sindikati javnih i državnih službi postigli su Sporazum da će se osnovica za plaće u javnim i državnim službama povećati za 3% (tri posto) počevši od 1. siječnja 2019. godine i nadalje dodatno za 2% (dva posto) počevši od 1. rujna 2019. godine.

Osnovice za obračun plaće učitelja

Za državne službenike i namještenikepropisana je nova osnovica za obračuna plaće pa je ona sada5.584,19 kuna bruto. Ova osnovica primjenjuje se za obračun plaće koja se obračunava za siječanj 2019. godine koja se isplaćuje u veljači 2019. godine. Navedena osnovica primjenjivati će se za obračun plaće od siječnja 2019. pa do zaključno s kolovozom 2019. godine. No, počevši od obračuna plaće za rujan 2019. godine koja će se isplaćivati u listopadu iste godine utvrđena je druga osnovica:5.695,87 kuna bruto. Rok njezine primjene nije uređenDodatkom I Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 2/19.)

Razdoblje primjene osnovice-za-obračun plaće u javnim službama 2019

Iste osnovice za obračun plaća za ista razdoblja odnose i na službenike i namještenike u javnim službamana koje se primjenjujeKolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama(Nar. nov., br. 128/17. i 47/18.) na temeljem Zaključka koji je sklopljen između Vlade Republike Hrvatske nekih sindikata iz područja javnih službi. Zaključak je objavljen u Narodnim novinama br. 2/19. Polazna vrijednost za izračun postotnog povećanja osnovice za obračun plaće za službenike i namještenike u javnim službama je svotaod5.421,54 kn.