Koji predmeti su potrebni za upis u četverogodišnje škole?

Ocjene kojih predmeta su potrebne za upis je često pitanje osmaša. Za upis u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine vrednuju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima od kojih su dva propisana Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole , a jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi.

Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

Popis predmeta posebno važnih za upis (ocjene iz 7. i 8. razreda)

Za gimnazije će se, osim prosjeka ocjena od petog do osmog razreda bodovati i tri obvezna predmeta, te će se bodovati uglavnom biologija, povijest i geografija, za klasične latinski jezik, a za prirodoslovno-matematičke biologija, kemija i fizika.

Dodatne bodove učenicima će donijeti sudjelovanje na državnom natjecanju. Prednost pri upisu, uz uvjet da prijeđu potreban bodovni prag te uz odgovarajuće dokumente, imaju i djeca sa zdravstvenim teškoćama te oni koji žive u teškim ekonomskim, socijalnim i odgojnim uvjetima. A koliko koje mjesto donosi bodova možete vidjeti u našem KALKULATORU bodova za upis!

Kalendar školske godine s praznicima 2023 2024
Kalendar školske godine s praznicima 2023 2024