Promjena iznosa naknade za trošak prijevoza!

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru usklađivat će se s rastom cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu. Iznos koji će bit se računa kao umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7.

To taj se članak aktivira samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna, odnosno ako bude niža od 11,43 kune ili viša od 13,97 kuna.

Ako se nakon usklađivanja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu, ponovno vrati u raspon od 11,43 kune do 13,97 kuna, visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru iznosit će 1,35 kuna.

Prosjek cijena goriva (Eurosuper 95 i Eurodizel)!

Pri potpisivanju TKU-a osnovna cijena je 12,70 Kn

Zadnji utorak u svibnju. 31.5.2022. 13,50 Kn

Trenutni prosjek s najavom povećanja od prosječno 80 lipa po litri je 14,30 Kn.

Prema najavama ako cijena goriva poraste za čak 80 lipa aktivirati će se usklađivanje naknade za prijevoz prema TKU. Ukoliko do kraja mjeseca ostane na tome prosjeku cijena naknade za srpanj će porasti će za 12 lipa. Odnosno iznosit će 1,47 kuna! No za lipanj je relevantna cijena od 31.5.2022. Odnosno zadnjeg utorka u svibnju. Znači naknada za prijevoz za lipanj je 1,35 Kn