Kalkulator postotka s primjerima za brzo računanje.

Računanje mnogim ljudima predstavlja problem. Zato donosimo primjere i kalkulator za lakše snalaženje. Temeljna formula za računanje postotka je y = p% * x, gdje je x osnovna vrijednost, y postotni iznos, a p% postotak u obliku decimalnog broja ili razlomka! Naravno da takva formula može izgledati nerazumljivo i teško. Zbog toga donosimo jednostavan kalkulator za brzo računanje.

No ako pogledate primjere koje smo vam pripremili vidjet će te da se može jednostavno i brzo izračunati. No za sve je tu i kalkulator s kojim možete izračunati sve što vas zanima.

Što je postotak?

Postotak je razlomak s nazivnikom 100, a zapisuje se znakom %.

Kalkulator postotka računa prama formuli
Kalkulator postotka računa prama formuli

Koriste za izražavanje koliko je velika jedna količina u odnosu na drugu količinu. Prva količina obično predstavlja dio od, ili promjenu u odnosu na, drugu količinu, koja treba biti veća od nule.

Kalkulator postotka

Jednostavnim primjerom ćemo vam objasniti računanje postotka napamet.
Primjer kako izgleda matematički zapisan:

15 % = 15/100 ili 15:100 = 0.15
50 % = 50/100 ili 50:100 = 0.5
75 % = 75/100 ili 75:100 = 0,75

Rješenje nećete morati dugo tražiti, jer postoji par trikova koji vam uvelike olakšavaju računanje, i to na jako brz i efikasan način, gdje vam nije potrebna čak ni primjena kalkulatora.

Prvo i osnovno, razjasnimo neke “osnovne” postotke:
1 % je stotina nekog broja.
5 % je dvadesetina nekog broja, odnosno neki broj dijeljen s 20.
10 % je desetina, 20 % je petina, 25 % je četvrtina, dok je 50 % polovina broja.

Poster s postotcima razlomcima decimalnim brojevima
Poster s postotcima razlomcima decimalnim brojevima

100 %, je dakle, neki cijeli broj. Zamislite broj kao da je pita. Ako ste pojeli 100 % pite, pojeli ste ju cijelu. Ako ste je pojeli pola, to je onda 50 %.

Računanje s postotcima

Recimo da trebate brzo izračunati popust na gotovinu za neki komad odjeće koji košta 340 kuna. Popusti na gotovinu su u većini slučajeva kod nas 10 %. Kada računate 10 %, sve što trebate je pomaknuti jedno decimalno mjesto unazad. 340 se može napisati i kao 340,00. Dakle, 10 % od 340 je 34.

Sve što sada trebate je samo oduzeti tih 34 od 340. Dakle, 340 – 34 = 306. Jednostavno. Kako sada izračunati 5 % od nekog broja? Izračunate 10% na isti način kao gore, i samo taj broj još prepolovite. Dakle 5 % od 340 je 17. Jednostavno.

Kako onda izračunati 15 %? Zbrojite gore dobivene brojeve, dakle 34 i 17, i to je 51. Svaki postotak koji završava s nulom je u principu jako lako sračunati. Recimo da se radi o 40 % od 340. Izračunate 10 %, dakle 34, i pomnožite sa 4. 34*4=136. Jednostavno.

Računanje 75 %? Podijelite jedan broj na pola, i dobijete 50 %. Onda taj broj podijelite još na pola i dobijete 25 %. I sada kada imate i 50 % i 25 % nekog broja, samo to dvoje zbrojite. Koliko je onda 75 % od 340? 340/2=170. I pola od 170 je 85. To dvoje zbrojite, dakle 170+85=255.

Kalkulator:

13 % od 75 = 13:100 X 75= 9,75
99 % od 500= 99/100 X 500 =495

Računanje s postotcima u jednostavnim primjerima

Jezični savjeti

Zamijećeno je da se posljednjih godina, pa i u stručnim časopisima, neujednačeno piše postotak (%). Jedni ga pišu rastavljeno (25 %), drugi sastavljeno (25%). Sve je učestalije pisanje postotaka sastavljeno i to iz dva razloga. Takvo, sastavljeno pisanje nije u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama. Kako to pitanje nije samo jezično, već i stručno, valja donijeti jedinu pravilnu odluku. Stoga valja pisati rastavljeno (28 %).