Categories: Kalkulatori

Kalkulator postotka, popusta i sniženja s primjerima

Advertisement

Temeljna formula za računanje postotka je y = p% * x, gdje je x osnovna vrijednost, y postotni iznos, a postotak!

Postotak je razlomak s nazivnikom 100, a zapisuje se znakom %.

Postoci se koriste za izražavanje koliko je velika jedna količina u odnosu na drugu količinu. Prva količina obično predstavlja dio od, ili promjenu u odnosu na, drugu količinu, koja treba biti veća od nule.

Kako izračunati sniženje cijena?

Jednostavnim primjerom ćemo vam objasniti računanje jednostavnijih postotaka

Primjer kako izgleda postotak matematički zapisan:

15 %=15/100 ili 15:100 = 0.15
50 %=50/100 ili 50:100 = 0.5
75 %=75/100 ili 75:100 = 0,75

Znači računanje postotka ili udio nečega u drugom broju onda to radite tako da pomnožite taj broj s postotkom.

Rješenje nećete morati dugo tražiti, jer postoji par trikova koji vam uvelike olakšavaju računanje postotka, i to na jako brz i efikasan način, gdje vam nije potrebna čak ni primjena kalkulatora.

Računanje postotka od nekog broja!

Prvo i osnovno, razjasnimo neke “osnovne” postotke:
1 % je stotina nekog broja.
5 % je dvadesetina nekog broja, odnosno neki broj dijeljen s 20.
10 % je desetina, 20 % je petina, 25 % je četvrtina, dok je 50 % polovina broja.

100 %, je dakle, neki cijeli broj. Zamislite broj kao da je pita. Ako ste pojeli 100 % pite, pojeli ste ju cijelu. Ako ste je pojeli pola, to je onda 50 %.

Kako brzo i jednostavno izračunati popust?

Recimo da trebate brzo izračunati popust na gotovinu za neki komad odjeće koji košta 340 kuna. Popusti na gotovinu su u većini slučajeva kod nas 10 posto. Kada računate 10 %, sve što trebate je pomaknuti jedno decimalno mjesto unazad. 340 se može napisati i kao 340,00. Dakle, 10 % od 340 je 34.

Sve što sada trebate je samo oduzeti tih 34 od 340. Dakle, 340 – 34 = 306. Jednostavno. Kako sada izračunati 5 % od nekog broja? Izračunate 10% na isti način kao gore, i samo taj broj još prepolovite. Dakle 5 % od 340 je 17. Jednostavno.

Kako onda izračunati 15 %? Zbrojite gore dobivene brojeve, dakle 34 i 17, i to je 51. Svaki postotak koji završava s nulom je u principu jako lako sračunati. Recimo da se radi o 40 % od 340. Izračunate 10 %, dakle 34, i pomnožite sa 4. 34*4=136. Jednostavno.

Računanje 75 %? Podijelite jedan broj na pola, i dobijete 50 %. Onda taj broj podijelite još na pola i dobijete 25 %. I sada kada imate i 50 % i 25 % nekog broja, samo to dvoje zbrojite. Koliko je onda 75 % od 340? 340/2=170. I pola od 170 je 85. To dvoje zbrojite, dakle 170+85=255.

Računanje s postotcima:

13 % od 75 = 13:100 X 75= 9,75
99 % od 500= 99/100 X 500 =495

Mali jezični savjet: Kako se piše 25 % ili 25%

Zamijećeno je da se posljednjih godina, pa i u stručnim časopisima, neujednačeno piše postotak (%). Jedni ga pišu rastavljeno (25 %), drugi sastavljeno (25%). Sve je učestalije pisanje postotka sastavljeno i to iz dva razloga. Preuzima se američki način pisanja postotka, a oni koji posežu za hrvatskim jezikoslovnim priručnicima na to pitanje mogu naći izravan odgovor u Pravopisu MH gdje na str. 115. u izdanju iz 2007. piše da se znak za postotak piše „zdesna... priljubljeno bez razmaka (bjelina)... 25%... 1,5%“. U Babić-Moguševu pravopisu (2010.), u pravopisnom rječniku, uz natuknicu postotni piše ovako: „postotni, jednopostotni (1%-tni), dvopostotni (2%-tni), stopostotni (100%-tni).“

Takvo, sastavljeno pisanje postotka nije u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama.

Kada je riječ o pitanjima metrologije najutjecajniji je stručnjak i to s velikim ugledom, dipl. ing. M. Brezinšćak. Zato valja pogledati što piše u knjizi M. Brezinšćaka: Temeljna mjerenja mase. (Hrvatsko mjeriteljsko društvo, Zagreb, 2005.) i ondje stoji da se postotak piše rastavljeno: 25 %, a ne 25%.

Kako pitanje postotka nije samo jezično, već i stručno pitanje, valja donijeti jedinu pravilnu odluku – za pisanje postotka vrijede argumenti struke. Stoga postotak valja pisati rastavljeno (28 %).

Recent Posts

Isplata plaće s uvećanim koeficijentima za lipanj 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odobrilo sredstva za isplatu plaće zaposlenicima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za lipanj… Read More

30. lipnja 2020.

Javnim i državnim službenicima pripada pravo na regres! Datum isplate za 2020. godinu

Svim radnicima u javnim službama, a među njima su i zaposleni u osnovnom i srednjem školstvu, u 2020. godini pripada… Read More

16. lipnja 2020.

Datum isplate plaće za svibanj. Hoće li biti regres u 2020.?

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odobrilo sredstva za isplatu plaće zaposlenicima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za svibanj… Read More

29. svibnja 2020.

UREDBA: Učenik i s četiri zaključene jedinice ne pada razred, te se uvodni dodatni popravni rok.

Vlada je uredbom dopunila i Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kojom se proširuje krug učenika… Read More

28. svibnja 2020.

Datumi vezani za upis u srednje škole 2020. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. ODLUKA O… Read More

27. svibnja 2020.

Učenici od 1. do 4. razreda se vraćaju u školske klupe

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak objavila je prikaz planiranog završetka nastavne godine Od 1. do 4. razreda 25, svibnja se škole… Read More

25. svibnja 2020.