Izračunaj prosjek ocjena! Jednostavan kalkulator za računanje!

Kako izračunati prosjek ocjena?

Kalkulator za računanje prosjeka ocjena iz nekog predmeta. Ako želite možete izračunati opći uspjeh na kraju školske godine. Računa se tako da zbrojimo sve ocjene iz predmeta i zatim taj zbroj podijelimo s brojem ocjena, odnosno koliko ih ima. Formula izgleda ovako:

Kako izračunati prosjek?

Kako izračunati prosjek?

Donosimo jednostavan kalkulator:

Click to expand

Primjer:

Ako iz Matematike imaš sljedeće ocjene: 5, 5, 4, 3, 2, 3, 5, 1, 4.

Znači imaš tri PETICE, dvije ČETVORKE, dvije TKOJKE, jednu DVOJKU i jednu JEDINICU. Sve te ocjene treba zbrojiti 5 + 5 + 4 + 3 + 2 + 3 + 5 + 1 + 4 ili kraće zapisano 3*5+2*4+2*3+1*2+1*1 i to iznosi 32. Taj zbroj treba podjeliti s brojem ocjena što je u ovom slučaju 9. 32:9 je približno (zaokruženo da dvije decimale) 3,56. I to je prosjek. Ovaj kalkulator to sve čini za tebe. Samo unesi koliko imaš kojih ocjena.

Aritmetička sredina

Aritmetička sredina je jedna od središnjih vrijednosti koje se koriste u statistici koji se računa za neki skup brojeva kao kvocijent zbroja članova i broja članova skupa, u matematičkoj notaciji.

Primjer kako se računa aritmetička sredina:

Na kraju 1. polugodišta Marina je iz matematike imala ocjene 4, 3, 5, 4, 3, 4, 4.
Koliki je prosjek njezinih ocjena?
Zbrojimo sve ocjene: 4 + 3 + 5 + 4 + 3 + 4 + 4 = 27 te Podijelimo s brojem koliko tih ocjena ima: 27 : 7 ≈ 3.86
Prosjek je 3.86. Aritmetička sredina je isto što i prosjek, dakle 3.86 .

Slični članci