Prosjek školskih ocjena. Jednostavan kalkulator!

27. svibnja 2021.

Ovdje možeš izračunati svoj prosjek ocjena iz nekog predmeta, ali isto tako i opći uspjeh na kraju školske godine. Računa se tako da zbrojimo sve ocjene iz predmeta i zatim taj zbroj podijelimo s brojem ocjena (odnosno koliko ih ima).

Formula za računanje prosjeka

Kako mogu izračunati prosjek ocjena?

Donosim jednostavan kalkulator za računanje:

Click to expand

Primjer:

Ako iz Matematike imaš sljedeće ocjene: 5, 5, 4, 3, 2, 3, 5, 1, 4.

Znači ima tri PETICE, dvije ČETVORKE, dvije TKOJKE, jednu DVOJKU i jednu JEDINICU. Sve te ocjene treba zbrojiti 5 + 5 + 4 + 3 + 2 + 3 + 5 + 1 + 4 ili kraće zapisano 3*5+2*4+2*3+1*2+1*1 i to je 32. Taj zbroj treba podjeliti s brojem ocjena što je u ovom slučaju 9. 32:9 je približno (zaokruženo da dvije decimale) 3,56. I to je prosjek tvojih ocjena. Ovaj kalkulator to sve čini za tebe. Samo unesi koliko imaš kojih ocjena i kalkulator će izračunati prosjek ocjena.

Aritmetička sredina

Aritmetička sredina je jedna od središnjih vrijednosti koje se koriste u statistici koji se računa za neki skup brojeva kao kvocijent zbroja članova i broja članova skupa, u matematičkoj notaciji.

Primjer kako se računa aritmetička sredina

Na kraju 1. polugodišta Marina je iz matematike imala ocjene 4, 3, 5, 4, 3, 4, 4.
Koliki je prosjek njezinih ocjena?
Zbrojimo sve ocjene: 4 + 3 + 5 + 4 + 3 + 4 + 4 = 27
Podijelimo s brojem koliko tih ocjena ima: 27 : 7 ≈ 3.86
Prosjek ocjena je 3.86. Aritmetička sredina je isto što i prosjek, dakle 3.86 .