Tužbe za 2016. godinu: Odbijena revizija Republike Hrvatske

Danas je na stranicama Vrhovnog suda Republike Hrvatske objavljena odluka o odbijanju revizije Republike Hrvatske u postupku radi isplate razlike plaće na temelju odredbe članka III Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici plaće u javnim službama.

Iako je protivno pravnom shvaćanju VSRH odlukom (poslovni broj Revd-535/2020-2) od 22. travnja 2020. Republici Hrvatskoj kao umješaču dopušteno je podnošenje revizije protiv odluke suda drugog stupnja zbog pravnih pitanja:

  1. „Je li dan početka primjene uvećane osnovice iz čl. III. u javnim službama odgođen primjenom odredbe čl. VII. st. 1. Izmjena i Dopuna Sporazuma o osnovici plaća u javnim službama od 26. listopada 2011., za tri godine, ako je realni međugodišnji tromjesečni BDP zabilježio negativni rast, obzirom da je prema podacima Državnog zavoda za statistiku takav pad evidentiran od listopada 2011. do rujna 2014., za 12. tromjesečja“?
  2. “Je li ispunjenje uvjeta iz članka III. preduvjet primjene članka IV., a ispunjenje uvjeta iz članka III. i IV. preduvjet primjene članka V., i primjenjuje li se članak VII., na članak III. do V., na sve faze koje se odnose na buduća postupanja u vidu vraćanja osnovice za plaće koja su vrijedila za siječnju 2009., vraćanje pariteta (jednakosti) između plaća u javnim službama i prosječne plaće u privredi koji su bili u 2008., i dogovor o ostvarenju ciljane cijene rada i dinamici njenoga dosezanja (konvergenciji)“?

Svojom odlukom broj Rev-1111/2020-2 od 1. prosinca 2020. Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio je reviziju Republike Hrvatske kao umješača te je odgovorio na postavljena pitanja kako slijedi:

Dan početka primjene uvećane osnovice iz čl. III u javnim službama nije odgođen primjenom Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici plaće u javnim službama od 26. listopada 2011.

Prema tome, zaključak je ovog suda da odredbom čl. VII Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici plaće u javnim službama, zaključenog 26. listopada 2011., nije odgođena primjena odredbe čl. III o „povratu“ osnovice, jer se odredba čl. VII odnosi na način „usklađivanja pariteta“ (jednakosti) između plaća u javnim službama i prosječne plaće u privredi.

Ukratko: Sud je odlučio da se osnovica za plaću trebala povećati s 1.12.2015. godine!

U našem KLKLULATORU možete izračunati koliko vam je plaća trebala porasti!

Svima koji su podnijeli tužbe zbog neisplate povećane osnovice ovo je veliki plus. Iako se Vrhovni sud nije trebao ni miješati u ovaj slučaj jer su sve pravomoćne presude presuđene u korist radnika, a VSRH dopušta revizije kad postoji nejednaka sudska praksa. No sad kad su se već umiješali onda su donijeli odluku koje se niži sudovi moraju držati.