U novu nastavnu godinu s izmijenjenim pravilnikom o vrednovanju

Danas (5.9.2019) je u Narodnim novinama objavljen Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Tim izmjenama došlo je do nekoliko bitnih promjena od kojih svakako treba izdvojiti ukidanje “Okvirnog vremenika pisanih provjera znanja”!

Interno pročišćenu verziju Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama (poznatiju pod nazivom Pravilnik o ocjenjivanju) možete pronaći na našim stranicama

  • Interno pročišćena verzija (rujan 2019.) Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama
  • Pravilnik u PDF formatu za preuzimanje
  • Prezentacija (PowerPoint) Pravilnika za roditeljske sastanke

Najvažnije izmjene Pravilnika su:

  • Ukinut Okvirni vremenik pisanih provjera znanja
  • Svi učitelji/nastavnici dužni su planirati termine za individualne informativne razgovore
  • Više se ne razlikuje pisane provjere prema trajanju (kratke ili duge)
  • Učitelj/nastavnik samostalno utvrđuje načine i postupke vrednovanja (bez potrebe dogovora na razini aktiva)
  • Nema roditeljskih sastanaka i individualnih razgovora s učiteljima zadnja DVA tjedna u nastavnoj godini

Ukidanje Vremenika kojim su učitelji morali planirati svaku Veliku pisanu provjeru za cijelo polugodište, a svaka izmjena bi zahtjevala dodatna pojašnjenja i papirologiju svakako je odlična vijest. Prema izmjenama Pravilnika učitelj je obavezan najaviti pisanu provjeru najmanje mjesec dana prije provjere te termin provjere upisati u Razrednu knjigu. Što je prihvatljivo rješenje, no daljnja procedura eventualne promjene dogovorenoga datuma nije propisana što će svakako biti sivo područje i nepoznanica za sve.

Pod pisanim provjeravanjem podrazumijevaju se svi oblici provjere koji rezultiraju ocjenom učenikovog pisanoga uratka, a provode se kontinuirano tijekom nastavne godine. Što znači da se više ne razlikuje pisane provjere prema trajanju nego samo prema tome rezultiraju li ocjenom ili ne. Učitelj je dužan obavijestiti učenike o opsegu sadržaja i odgojno-obrazovnim ishodima koji će se provjeravati i načinu provođenja pisane provjere. U jednome danu učenik može pisati samo jednu pisanu provjeru, a u jednome tjednu najviše četiri pisane provjere.

Nakon pisane provjere s neočekivanim postignućem učenika, učitelj treba utvrditi uzroke neuspjeha i o njima dati povratnu informaciju učenicima te više ne moraponoviti pisanu provjeru niti obavijestiti razrednika i stručnu službu škole. Učitelj treba odlučiti o potrebi ponavljanja pisane provjere, a o tome se dogovoriti s razrednikom i stručnom službom.

Stručni aktiv škole više nije dužan uskladiti načine, postupke i elemente praćenja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini nego ih učitelj donosi samostalno poštujući pravnu legislativu.

Uvodi se obaveza svim učiteljima da su dužni su planirati termine za individualne informativne razgovore. Termini se trebaju javno objaviti na mrežnim stranicama škole.

I zadnja veća izmjena je da nema roditeljskih sastanaka i individualnih razgovora s učiteljima zadnja DVA tjedna u nastavnoj godini. Prema staroj verziji pravilnika nije bilo roditeljskih sastanaka i individualnih razgovora zadnjih tjedan dana u nastavnoj godini. Svakako dobra izmjena koja bi trebala smanjiti pritiske na učitelje na kraju nastavne godine u potrazi za boljim ocjenama učenika.