Categories: Uncategorized

U novu nastavnu godinu s izmijenjenim pravilnikom o vrednovanju

Advertisement

Danas (5.9.2019) je u Narodnim novinama objavljen Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Tim izmjenama došlo je do nekoliko bitnih promjena od kojih svakako treba izdvojiti ukidanje "Okvirnog vremenika pisanih provjera znanja"!

Interno pročišćenu verziju Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama (poznatiju pod nazivom Pravilnik o ocjenjivanju) možete pronaći na našim stranicama

Najvažnije izmjene Pravilnika su:

  • Ukinut Okvirni vremenik pisanih provjera znanja
  • Svi učitelji/nastavnici dužni su planirati termine za individualne informativne razgovore
  • Više se ne razlikuje pisane provjere prema trajanju (kratke ili duge)
  • Učitelj/nastavnik samostalno utvrđuje načine i postupke vrednovanja (bez potrebe dogovora na razini aktiva)
  • Nema roditeljskih sastanaka i individualnih razgovora s učiteljima zadnja DVA tjedna u nastavnoj godini

Ukidanje Vremenika kojim su učitelji morali planirati svaku Veliku pisanu provjeru za cijelo polugodište, a svaka izmjena bi zahtjevala dodatna pojašnjenja i papirologiju svakako je odlična vijest. Prema izmjenama Pravilnika učitelj je obavezan najaviti pisanu provjeru najmanje mjesec dana prije provjere te termin provjere upisati u Razrednu knjigu. Što je prihvatljivo rješenje, no daljnja procedura eventualne promjene dogovorenoga datuma nije propisana što će svakako biti sivo područje i nepoznanica za sve.

Pod pisanim provjeravanjem podrazumijevaju se svi oblici provjere koji rezultiraju ocjenom učenikovog pisanoga uratka, a provode se kontinuirano tijekom nastavne godine. Što znači da se više ne razlikuje pisane provjere prema trajanju nego samo prema tome rezultiraju li ocjenom ili ne. Učitelj je dužan obavijestiti učenike o opsegu sadržaja i odgojno-obrazovnim ishodima koji će se provjeravati i načinu provođenja pisane provjere. U jednome danu učenik može pisati samo jednu pisanu provjeru, a u jednome tjednu najviše četiri pisane provjere.

Nakon pisane provjere s neočekivanim postignućem učenika, učitelj treba utvrditi uzroke neuspjeha i o njima dati povratnu informaciju učenicima te više ne mora ponoviti pisanu provjeru niti obavijestiti razrednika i stručnu službu škole. Učitelj treba odlučiti o potrebi ponavljanja pisane provjere, a o tome se dogovoriti s razrednikom i stručnom službom.

Stručni aktiv škole više nije dužan uskladiti načine, postupke i elemente praćenja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini nego ih učitelj donosi samostalno poštujući pravnu legislativu.

Uvodi se obaveza svim učiteljima da su dužni su planirati termine za individualne informativne razgovore. Termini se trebaju javno objaviti na mrežnim stranicama škole.

I zadnja veća izmjena je da nema roditeljskih sastanaka i individualnih razgovora s učiteljima zadnja DVA tjedna u nastavnoj godini. Prema staroj verziji pravilnika nije bilo roditeljskih sastanaka i individualnih razgovora zadnjih tjedan dana u nastavnoj godini. Svakako dobra izmjena koja bi trebala smanjiti pritiske na učitelje na kraju nastavne godine u potrazi za boljim ocjenama učenika.

Recent Posts

Isplata plaće s uvećanim koeficijentima za lipanj 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odobrilo sredstva za isplatu plaće zaposlenicima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za lipanj… Read More

30. lipnja 2020.

Javnim i državnim službenicima pripada pravo na regres! Datum isplate za 2020. godinu

Svim radnicima u javnim službama, a među njima su i zaposleni u osnovnom i srednjem školstvu, u 2020. godini pripada… Read More

16. lipnja 2020.

Datum isplate plaće za svibanj. Hoće li biti regres u 2020.?

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odobrilo sredstva za isplatu plaće zaposlenicima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za svibanj… Read More

29. svibnja 2020.

UREDBA: Učenik i s četiri zaključene jedinice ne pada razred, te se uvodni dodatni popravni rok.

Vlada je uredbom dopunila i Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kojom se proširuje krug učenika… Read More

28. svibnja 2020.

Datumi vezani za upis u srednje škole 2020. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. ODLUKA O… Read More

27. svibnja 2020.

Učenici od 1. do 4. razreda se vraćaju u školske klupe

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak objavila je prikaz planiranog završetka nastavne godine Od 1. do 4. razreda 25, svibnja se škole… Read More

25. svibnja 2020.