Veliko vijeće Sindikata hrvatskih učitelja jednoglasno je odbilo novu ponudu Vlade 

Veliko vijeće Sindikata hrvatskih učitelja jednoglasno je odbilo novu ponudu Vlade Republike Hrvatske od dana 18. listopada 2022. godine. Nova je ponuda Vlade RH neprihvatljiva jer nije usmjerena na veći rast

osnovice u odnosu na prethodnu ponudu, već samo na drugačiju dinamiku isplate ranije predloženog povećanja osnovice. Povećanje iznosa božićnice, regresa i dara za djecu ne može kompenzirati rast osnovice i riješiti pitanje zaostajanja plaća u ovoj i narednoj godini. Stoga je nova ponuda Vlade odbijena već na Velikom vijeću Sindikata hrvatskih učitelja.