Visina dnevnice za službena putovanja učitelja!

VISINA DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U RH

Obrazloženje obračuna visine dnevnice za službena putovanja pogledajte u rubrici PRAVNA POMOĆ ili pročitajte ovdje.

PREDMET: VISINA DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U RH

Vezano za mnogobrojne upite o visini dnevnice za službena putovanja u zemlji u 2014. i 2015. godini odgovaram:
1.Dnevnica iznosi 170, 00 kuna , a temeljem članka 64. stavka 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.
2.Poslodavci koji isplaćuju dnevnicu visini od 150,00 kuna pozivajući se na Dodatak I i Dodatak II Temeljnog kolektivnog ugovora postupaju nepropisno, a razlozi tome su slijedeći:
Dodatak I TKU-a je bio na snazi za 2012. i 2013.godinu jer su ga potpisali svi potpisnici TKU-a.
Dodatak II TKU-a, zaključen 10.prosinca 2013. nije stupio na snagu jer ga, sukladno članku 22. stavku 4. TKU-a , nisu popisali svi potpisnici TKU-a.
3.Prema tome, dnevnica se ima isplaćivati sukladno odredbi članka 64.stavku 2. TKU-a u visini 170,00 kuna.

[IZ DRUGIH MEDIJA]http://sindikat-preporod.hr/aktualno-visina-dnevnice-za-sluzbena-putovanja-u-rh/