Božićnicu za 2019 i dar za djecu za dobit će zaposleni u javnim službama

Advertisement

Vlada i sindikati javnih službi dogovorili su da će prava zaposlenika u javnim službama regulirati kroz Temeljni kolektivni ugovor (TKU) koji vrijedi četiri godine. Prema ugovoru javnim i državnim službenicima bit će isplaćena božićnica i dar za djecu u 2019. godini, te regres u 2020. u dogovorenim iznosima.

Božićnicu će u 2019. godini dobiti javne i državne službe

Datum isplate božićnice za javne i državne službenike je 19.12.2019. (ČETVRTAK)

Dogovoreno je da će za vrijeme trajanja TKU iznosi božićnice i regresa biti predmet pregovora svake godine. U slučaju neuspjelih pregovora osigurana visina zadnje isplate, a to je 1250 kuna. Isto vrijedi i za Dar u prigodi Dana sv. Nikole te je za 2019. dogovoren u iznosi 500 Kn. Ove godine je Vlada vješto izbjegla pregovore tako da iznosi ostaju nepromijenjeni. Na sjednici je Vlada povisila iznos neoporezivih primitaka za tri puta. Time je ostvaren i prvi uvjet da već u sljedećoj godini sindikati u pregovorima dođu do viših iznosa za božićnicu i regres te dara za djecu.

Isplata božićnice i dara za djecu

2019. godina: Isplata u prosincu Dar u prigodi Dana sv. Nikole 500 Kn i Božićnica u iznosu 1250 Kn.

2020. godina: Isplata do 15. srpnja regresa u iznosu od najmanje 1500 Kn, a u prosincu Dar u prigodi Dana sv. Nikole 600 Kn i Božićnica u iznosu 1500 Kn.

Raste božićnica regres i dar za djecu u 2020. godini

Vlada i sindikati dogovorili su 3-postotno povećanje koeficijenta od 1. prosinca ove godine, te još 1-postotno od 1. lipnja 2020. Dodatnih 2 posto bit će isplaćeno od 1. siječnja 2021. godine.

Slični članci

Također je dogovoreno povećanje božićnice s 1250 na 1500 kuna, povećanje regresa s 1250 na 1500 kuna, povećanje dara za djecu s 500 na 600 kuna i povećanje otpremnine za oko 2100 kuna, naveo je.

Božićnica, regres i Dar u prigodi Dana sv. Nikole za 2021.

Za 2021. godina pregovori sredinom godine. Iznos ne može biti manji od gore dogovorenih (osim ako sindikati na to potpisom ne pristanu!)

Vlada je na sjednici 9.11.2018. izglasala bitno povećanje neoporezivog iznosa prigodnih nagrada – s 2.500 na 7.500 kuna.

Dar za djecu u prigodi Dana sv. Nikole za 2019. godinu

Uz izmjene devet poreznih zakona, ministar Marić je najavio da će ih pratiti i odgovarajuće izmjene pravilnika. Najavio je da će se pravilnikom regulirati i povećanje ukupnog godišnjeg iznosa neoporezivih primitaka, i to za tri puta – sa sadašnjih 2.500 na 7.500 kuna.

Taj dio otvara mogućnost sindikatima da u pregovorima dogovore i veće iznose za božićnicu, regres i dar za djecu u sljedećim godinama. Nadamo se da će to i uspjeti ispregovarati.

Slični članci