Božićnica i dar za djecu u 2020. godini u javnim službama

Vlada i sindikati javnih službi dogovorili su da će prava zaposlenika u javnim službama regulirati kroz Temeljni kolektivni ugovor (TKU) koji vrijedi četiri godine. Prema trenutno važećem ugovoru javnim i državnim službenicima bit će isplaćena božićnica i dar za djecu u 2020. godini. Prema ranije postignutom sporazumu u 2021. godini će osnovica rasti za 4%, koeficijenti za 2%, dok će se porez na dohodak smanjiti s 24% na 20%. .

Raste iznos Božićnice i Dara za dijete

Pri potpisivanju TKU-a je dogovoreno da će za vrijeme trajanja iznosi božićnice i regresa te osnovice plaće biti predmet pregovora svake godine. Krajem 2019. godine sindikati su dogovorili i potpisali Dodatka I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne i državne službenike. Dogovoreno je povećanje božićnice s 1250 kn na 1500 kuna, povećanje regresa s 1250 na 1500 kuna, te povećanje dara za djecu s 500 na 600 kuna. Također će i otpremnine porasti za oko 2100 kuna.

Vlada je u lipnju 2020. godine pri pregovorima s Sindikatima pokušala dogovoriti neisplatu božićnice za 2020. godinu no sindikati na to nisu pristali. Dogovorili su i potpisali Dodatak II. TKU-a. Tim dodatkom je vlada odgodila povećanje osnovice za 1.1.2021. godine, a također je dogovoreno da će se o isplati božićnice razgovarati u rujnu. No do razgovora nije došlo tad nego tek 13.11.2020. U razgovoru je zaključeno da Vlada mora prema dogovorima isplatit i božićnicu i Dar za dijete u prigodi Svetog Nikole.

Datum isplate božićnice

Božićnice za državni i javni sektor bit će isplaćene 18. prosinca, najavio je premijer.

2020. godina: u prosincu isplata Dar u prigodi Dana sv. Nikole 600 Kn. Isplata će biti u petak 4.12.2020. Inače se vrši na sam dan Svetog Nikole – 6. prosinca no ove godine ot je nedjlja pa je isplata nešto ranije. Božićnica će u ovoj godine biti isplaćena u iznosu 1500 Kn.

U 2021. godini: Isplata do 15. srpnja regresa u iznosu od najmanje 1500 Kn, a u prosincu Dar u prigodi Dana sv. Nikole 600 Kn i Božićnica u iznosu 1500 Kn. No treba napomenuti da TKU za javne službenike ističe u 11 mjesecu 2021. godine, te će se za sva prava nakon isteka trebati izboriti.

Što je sve dogovoreno?

Vlada i sindikati dogovorili su 3-postotno povećanje koeficijenta od 1. prosinca 2019. godine, te još 1 % od 1. lipnja 2020. Dodatnih 2 % bit će isplaćeno od 1. siječnja 2021. godine.

Prošle godine je dogovoreno povećanje iznosa božićnice s 1250 na 1500 kuna, povećanje regresa s 1250 na 1500 kuna, povećanje dara za djecu za čak 20%, s 500 na 600 kuna te povećanje otpremnine za oko 2100 kuna.

Hoće li sve to biti i u 2021. godini?

Temeljni kolektivni ugovor za javne službenike vrijedi do 30. studenoga 2021. godine. Za 2021. godinu su pregovori trebali biti sredinom 2020. godine. No zbog cijele situacije s korona krizom do razgovora nije došlo. Vlada mora poštivati sve ugovorene stavke pa prema tome i isplatiti Regres. Iznos ne može biti manji od gore dogovorenih (osim ako sindikati na to potpisom ne pristanu!)

Prema tome u 2021. godini treba dogovoriti novi Kolektivni ugovor. Taj dio otvara mogućnost sindikatima da u pregovorima dogovore i veće iznose za božićnice u 2021., regresa i dara za djecu u sljedećim godinama. Nadamo se da će to i uspjeti.