Zašto MZO na mala vrata uvodi novčano kažnjavanje učitelja?

Ovih dana odjeknula je novost da se uvode novčane kazne za učitelje i nastavnike i to u iznosima od 200€ do 500€. Nastavnici bi mogli biti kažnjeni ako ne provode postupke ocjenjivanja i vrednovanja učenika na temelju Pravilnika o vrednovanju ili ne provode po Pravilniku izricanje pedagoških mjera. Te ako ne provode mjere sigurnosti te prava i obveze korisnika u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, kao i ako koriste udžbenike koje nisu zakonski odobreni.

Stavimo na stranu sad koliko su ti Pravilnici široko pisani i tvrdnju Ministra da će se i dalje poštivati autonomija učitelja. Zašto se onda preko noći uvode novčane kazne za učitelje? Jer kako tvrde iz svih obrazovnih sindikata o tome se uopće nije raspravljalo na radnim skupinama pri izradi novog Zakona o odgoju i obrazovanju.

Koji je cilji? Žele li se učitelje prestrašiti?

Uvođenje novčanih kazni za učitelje

Zanimljivo je da je čak i sam Ministar Radovan Fuchs u dokumentu koji je prethodio Savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nije niti jednom rečenicom naveo da bi se tako nešto moglo “ubaciti” u Zakon. Naime u Savjetovanju s javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koje ministar potpisuje potpisuje, tvrdi da najavljene izmjene Zakona neće imati baš nikakvog izravnog utjecaja na status regulirane profesije o kojoj se radi.

Procjena Ministra na Status regulirane profesije Uvođenjem kazni za učitelje
Procjena Ministra na Status regulirane profesije Uvođenjem kazni za učitelje

Kako uvođenje kazni učiteljima u iznosu od skoro pola plaće nema nikakva utjecaj na cijelu profesiju? Možda dobijemo odgovor na upit Ministru, a do tada se nadamo da će ovakve izmjene zakona biti povučene iz konačnog prijedloga.

Zanimljivo je da se takve odredbe donose po hitnom postupku. Bez šire i temeljite rasprave sa zainteresiranom javnošću, bez mišljenja sindikata. I to sve pod krinkom reformskih procesa u sustavu odgoja i obrazovanja koji se odnose na povećanje broja obveznih i izbornih sati te sati potpomognutog i obogaćenog učenja kao i radno-pravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika.

Ako se već i moralo ići na izmjene jer se Republika Hrvatska obvezala se donijeti izmjene zakonodavnog okvira vezano uz reformske procese kojima će se omogućiti ostvarivanje više razine usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda u osnovnim školama. S obzirom na to da je rok za donošenje navedenoga zakonskog okvira IV. kvartal 2023. godine, ovaj Zakon potrebno je donijeti po hitnom postupku. Zar se moralo ići i u krajnost i ovim hitnim izmjenama ići uvoditi nešto što sigurno ima veliki utjecaj na profesiju! Bez ikakve šire rasprave.